"Suzdržana" Ana Babić uputila inicijativu za promjenu imena škole "Mustafa Buduladžić"

Objavljeno: 02.02.18 u 15:53

Nakon što na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo nije usvojena inicijativa da se van snage stavi Odluka o imenovanju Osnovne škole “Mustafa Busuladžić“, mnogi su kritike uputili predsjedavajućoj Ani Babić, s obzirom na to je ona ostala suzdržana prilikom glasanja o promjeni naziva škole "Mustafa Busuladžić" u Sarajevu, iako se ranije u više navrata deklarativno zalagala za promjenu spornog naziva škole.

Predsjedavajuća Skupštine KS Ana Babić
Predsjedavajuća Skupštine KS Ana Babić

Ana Babić je zbog toga odlučila da reaguje te je javnosti poručila da "inicijativu nije podržala samo iz proceduralnih razloga".

- Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo koja je održana 31. januara 2018. godine zastupnica Segmedina Srna - Bajramović je pokrenula inicijativu da Skupština u Dnevni red te sjednice uvrsti tačku Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Osnovne škole „Mustafa Busuladžić“. Ova inicijativa nije usvojena, a u trenutku glasanja sam bila suzdržana ne zato što sam protiv iste, već isključivo iz proceduralnih razloga, s obzirom da naše kantonalno zakonodavno tijelo bez prijedloga Općinskog vijeća Novi Grad ne može poništiti navedenu Odluku – kazala je Babić.

Dodala je da je upravo ona pokrenula pitanje promjene naziva škole, zbog čega je, kako je i prije isticala, angažovala stručnjake ne samo iz BiH već konkretno i iz Hrvatske koji će čvrstim i argumentovanim faktima i dokumentima dokazati zbog čega se ova škola, ali i jedna sarajevska ulica ni u kojem slučaju ne treba tako zvati.

- Još jednom napominjem da pokretanje inicijative za izmjenu naziva škole treba krenuti iz Općinskog vijeća Novi Grad, bez čije suglasnosti u ovom slučaju skupštinska odluka ne bi bila važeća. Svoju ulogu u politici i na funkciji koju obnašam shvatam i obavljam isključivo u korist građana Kantona Sarajevo te smatram da bi bilo krajnje politikantski i neprimjereno glasati za neku odluku za koju znam da se zbog proceduralnih i zakonskih razloga ne može provesti. Koristim se prilikom da izvijestim građane Kantona Sarajevo da ću i dalje raditi na ovom pitanju, u skladu sa svim svojim ljudskim i profesionalnim mogućostima, i dati sve od sebe da se nastala situacija riješi - kazala je predsjedavajuća Babić, ovim povodom.

U vezi sa ovim, predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo Ana Babić je uputila inicijativu Općinskom vijeću i načelniku Općine Novi Grad Semiru Efendiću za izmjenu naziva škole.