Videosastanak je održan na temelju inicijative predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića da se Akademija nauka i umjetnosti BiH, kao vodeća naučna institucija u Bosni i Hercegovini, uključi u proces suzbijanja po Bosnu i Hercegovinu štetnih posljedica pandemije COVID 19.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović izrazio je zadovoljstvo da je Akademija nauka i umjetnosti prihvatila njegovu inicijativu o aktivnom uključivanju Akademije u proces suzbijanja štetnih ekonomskih posljedica pandemije COVID 19 po Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući Džaferović je istakao da Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara trebaju uključiti Akademiju u rad tijela koje će se, na nivou Bosne i Hercegovine, baviti analizom ekonomskog stanja i prevazilaženja posljedica izazvanih pandemijom COVID 19.

Predsjedavajući odbora za ekonomske nauke Akademije, akademik Muris Čičić upoznao je predsjedavajućeg Džaferovića sa modalitetima moguće saradnje Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Akademije nauka i umjetnosti BiH. Cilj saradnje bio bi dvostruk: suzbijanje sadašnjih i budućih štetnih posljedica pandemije COVID 19 na ekonomiju i razvoj BiH, uz iskorištavanje prilika koje kriza nudi za dalji razvoj bosanskohercegovačke države i društva. Prva oblast saradnje imala bi stabilizirajući karakter. Njena suština je u izradi analiza, davanju mišljenja i preporuka. Drugi model saradnje odnosio bi se na razvoj u uslovima koji nastaju tokom COVID 19 krize i nakon njenog prevladavanja.

Dopisni član Akademije, prof.dr. Fikret Čaušević iznio je predsjedavajućem Džaferoviću svoje viđenje finasiranja strateških projekata usmjerenih ka prevazilaženju negativnih ekonomskih efekata pandemije COVID 19, kroz korištenje zakonskog prava koje postoji od 2005. godine: emisije državnih obveznica.

Prof. dr. Čaušević je predsjedavajućem Džaferoviću ukazao i na značaj formiranja Evropskog stabilizacijskog mehanizma za Zapadni Balkan odnosno za Bosnu i Hercegovinu koji bi se mogao pojaviti kao kupac državnih obveznica BiH.

Učešće u videosastanku uzeli su i predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH, akademik Miloš Trifković koji je zahvalio predsjedavajućem predsjedništva BiH Šefiku Džaferoviću na inicijativi da se Akademija uključi u proces suzbijanja po Bosnu i Hercegovinu štetnih ekonomskih posljedica pandemije COVID 19, te mr. Amra Avdagić, sekretarka Akademije.