U Sudu BiH za sutra je planirano iznošenje završne riječi Tužilaštva BiH u ponovljenom suđenju komandantu odbrane Srebrenice Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću, koji se optužnicom terete za navodne ratne zločine u Srebrenici i Bratuncu 1992. godine.

Prije iznošenja završne riječi Tužilaštva planirano je ulaganje nekoliko materijalnih dokaza koje je odbrana predložila na prošlom ročištu. Riječ je o dokumentaciji Ministarstva za pitanja boraca FBiH, inače jedinim materijalnim dokazima odbrane koje je Sud na prošlom ročištu prihvatio.

Prethodno je Vijeće kojim predsjedava sudija Tihomir Lukes odbilo prijedloge dokaza odbrane koji se uglavnom odnose na kredibilitet zaštićenog svjedoka O-1, koji je ponovo saslušavan i u drugostepenom postupku.

Odbrana je predlagala saslušanje službenih osoba, tačnije tužioca i stručnog saradnika Tužilaštva BiH koji su 10. jula 2014. godine saslušavali zaštićenog svjedoka O-1.

Prilikom obrazlaganja prijedloga advokatica Lejla Čović kazala je da odbrana ove svjedoke želi saslušati samo na okolnosti navodnog prekida saslušanja O-1 u Tužilaštvu, s obzirom na to da je on svoje različite iskaze u ovom predmetu pokušao opravdati time da je prekinuo davanje iskaza, jer je navodno bio izložen pritisku.

Odbrana tu činjenicu negira i ističe da u tom slučaju ne bi postojao zapisnik o saslušanju svjedoka, koji je on uredno potpisao na kraju.

Sud je odbio i prijedlog odbrane, a koji se tiče traženih informacija od Tužilaštva za dostavljanjem informacija koje smatraju bitnim, a riječ je o, kako je pojasnila Čović, određenim informacijama o kontaktima pripadnika SIPA-e i Tužilaštva sa zaštićenim svjedokom, odnosno o novim informacijama do kojih je odbrana došla i za koje smatraju da bi mogle biti od koristi optuženim. Također je odbijen i zahtjev za informacije o saznanjima odbrane koja se tiču utjecaja MUP-a republike Srpske i MUP-a Srbije na zaštićenog svjedoka.

Nasera Orića i Sabahudina Muhića Sud BiH je prošle godine oslobodio optužbi da su 1992. godine u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili trojicu zarobljenika srpske nacionalnosti.

Suđenje Oriću i Muhiću od samog početka prate brojne kontroverze, a koje se tiču načina vođenja postupka, a posebno kredibiliteta svjedoka O-1, koji je ključni svjedok optužbe i na čijim se iskazima u najvećem dijelu zasniva optužnica Tužilaštva.

Prvostepeno vijeće ga je odbacilo kao nepouzdanog svjedoka, čijim se iskazima ne može pokloniti vjera, budući da je u više navrata o istim događajima svjedočio različito, imenujući različite ljude kao počinioce određenih djela. Njegovi iskazi su se u odlučnim činjenicama razlikovali od iskaza svih ostalih svjedoka, kako optužbe, tako i odbrane,  a nisu se poklapali ni sa materijalnim dokazima u ovom predmetu.

Odbrana je sve vrijeme postupka isticala da je svjedok ušao u proces protiv Orića i Muhića kako bi izbjegao krivično gonjenje u predmetu koji se protiv njega vodio u Tuzlanskom kantonu zbog razbojničke krađe na štetu starije žene, kao i da je prije toga 11 puta pravosnažno osuđivan.

Osim u predmetu protiv Orića i Muhića, isti svjedok pojavljuje se kao "ključni svjedok" u najmanje još dva predmeta protiv Bošnjaka iz Podrinja.

Zanimljivo je i da je ovog svjedoka prvostepeno vijeće u predmetu protiv Orića proglasilo nekredibilnim, a onda mu je sudsko vijeće sastavljeno od istih sudija u drugom predmetu povjerovalo.

Ta činjenica posebno zabrinjava i dovodi do pravne nesigurnosti, s obzirom na to da je sam svjedok O-1 javno na suđenju priznao da je lagao u svojim ranijim iskazima.