Federalna vlada je ranije tražila od Martinovića da zakaže hitnu sjednicu kako bi se usvajanjem zakona stvorili uvjeti za značajnije povećanje penzija u ovoj godini. Pored redovnog koje je 15. aprila, planirano je i vanredno usklađivanje za koje je Vlada FBiH osigurala novac.

VEZANI TEKST - Vlada FBiH utvrdila tekst izmjena Zakona o PIO-u, šta čeka Dom naroda FBiH?

- Da, za sutra je zakazana vanredna sjednica Doma naroda FBiH. Počinje u 14 sati. Na dnevnom redu će biti samo jedna tačka, izmjene Zakona o PIO-u - kazao nam je kratko Duvnjak.

Na posljednjoj sjednici Doma naroda koja je održana 17. februara delegati nakon rasprave nisu glasali o predloženim izmjenama jer su smatrali da se amandmanom delegata Jasmina Duvnjaka koji se odnosi na ispravljanje nepravde prema nosiocima srazmjernih penzija, a koji je Vlada FBiH ranije prihvatila, predstavlja kršenje Ustava FBiH.

Stoga je Dom naroda donio zaključak kojim se Federalna vlada zadužuje da otkloni nepravilnosti u vezi sa izmjenama Zakona o penzijskom invalidskom osiguranju, a što je Vlada FBiH i učinila na hitnoj sjednici.

Upravni odbor Saveza udruženja penzionera FBiH je zatražio od rukovodstva Doma naroda FBiH da se na vanrednoj sjednici delegatima obrati predsjednik UO Saveza Redžo Mehić.

Savez je i prema Vladi FBiH uputio urgenciju da se penzije vanredno povećaju prije redovnog usklađivanja koje je 15. aprila.