Pred zastupnicima će se naći i izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u FBiH za prošlu godinu, kao i izvještaji o radu Radio-televizije Federacije BiH.

Naknada za rezultate na Svjetskom prvenstvu 

Predlagači nacrta zakona o doživotoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima FBiH su zastupnici Adisa Kokić-Hinović i Suad Kaknjo iz SDA.

U nacrtu stoji kako doživotna mjesečna naknada nije prenosiva, isplaćivala bi se iz budžeta FBiH i mogla bi se primati samo za najbolji sportski rezultat, tačnije osvojena od prvog do trećeg mjesta na Olimpijskim igrama, Svjetskom prvenstvu, Evropskom prvenstvu i na Paraolimpijskim igrama.

lznos doživotne mjesečne naknade izračunavao bi se tako što bi utvrđeni koeficijent množio sa iznosom prosječne plaće u FBiH, a usklađivala bi se početkom svake godine. Koeficijenti bi se kretali od jedan do 2,2 ovisno o visini osvojenog mjesta i prvenstva.

Na dnevnom redu sutrašnje sjednice predviđeno je da se nađe Prijedlog etičkog kodeksa zastupnika u Parlamentu FBiH. Prema kodeksu zastupnik je, između ostalog, dužan prisustvovati cijelom toku sjednica Zastupničkog doma i radnih tijela te svojim izlaskom ili napuštanjem sjednice ne smije ugroziti kvorum za održavanje sjednice.

Mjere za kršenje Kodeksa ponašanja su ukor, javni ukor, udaljavanje sa sjednice, sastanka ili dogadaja u organizaciji Zastupničkog doma, obustava isplate paušala, dijela plaće, novčana kazna. Naime, u prijedlogu kodeksa stoji da kazna ne može biti manje od 100 KM niti viša od 5.000 KM.

Koliko je pomogla Vlada FBiH Hercegovini zbog zemljotresa 

Pred zastupnicima će se naći i Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, a tiče se rada mini hidroelektrana. Tu su i izvještaji o poslovanju RTVFBIH za period januar-decembar 2018 i 2019. godine.

Bit će razmatrana i informacija o stanju na područjima (Hercegovina)  koja su bila pogođena zemljotresima u FBiH 22. aprila ove godine, mjerama i aktivnostima na sanaciji, materijalnoj i finansijskoj pomoći Vlade FBiH.