Akcija će biti održana od osam sati ujutro do 17:30 sati u prostorijama Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH (Čekaluša 86 – kod Zubotehničke škole), a organizuju je zajedničkim snagama Udruženje, Crveni križ FBiH, Crveni križ općine Centar i Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH. 

Tokom hemoterapija svakom djetetu oboljelom od raka je potrebna krv. Vrlo često oni primaju i po nekoliko doza sedmično.

- Donirana krv za njih znači život, jer bez nje ne bi mogli nastaviti svoje liječenje. Posebno je težak period, koji je nastupio sa pandemijom COVID-19, jer potrebe za krvlju i krvnim derivatima se ne smanjuju. Stoga, pozivamo sve građane koji imaju priliku doći da dođu i poklone dio sebe koji može spasiti živote čak tri djeteta. Djeca oboljela od raka su istinski heroji, ali i ona trebaju svoje heroje koji će im biti podrška. Njihov heroj budite vi - naveli su iz Udruženja.