- Otvorena su tri termina za građane, u 12, 18 i 20 sati, termin traje sat i petnaest minuta. Koristit će se i za klubove, imamo već veliki broj klubova iz regije koji su zainteresovani. Veličina klizališta je 1.050 kvadrata, 30 puta 35 metara. Naravno, moramo se pridržavati mjera, na osnovu kojih će biti određen broj posjetilaca u jednom terminu, a to je najviše sto posjetilaca, koliko je dozvoljeno u zatvorenom prostoru - rekao je Amer Kapo, direktor KJP Centra Skenderija.