Presudu će sutra objaviti Osnovni sud Banja Luka, a dok tužilaštvo smatra da je dokazalo optužnicu i očekuje osuđujuću presudu, odbrana traži oslobođanje zbog nedostatka dokaza.

U optužnici Okružno javno tužilaštvo Banja Luka navedeno je da im se na teret stavlja da su u namjeri da spriječe ili otežaju dokazivanje uništili predmet koji služi kao dokaz. Time su optuženi za krivično djelo "sprečavanje dokazivanja", odnosno da su bacili Dragičevićeve bokserice koje su nakon obdukcije tijela prebačene u depozit Policijske uprave Banja Luka.

Dragičević je nestao u noći 17. na 18. mart 2018. godine, a njegovo tijelo je pronađeno 24. marta na ušću Crkvene u Vrbas kod tvrđave "Kastel" u Banjo Luci. Predmet ubistva Dragičevića je od banjalučkog tužilaštva preuzelo Tužilaštvo BiH.

Postupajući tužilac Dalibor Vreću danas je u završnim riječima ocijenio da je uspio dokazati da su optuženi počinili krivično djelo za koje se terete na način i u vrijeme kako je opisano optužnicom, te se osvrnuo na "najrelevantnije dokaze".

Podsjetio je na zapisnik sa obdukcije Davidovog tijela u kojem je, između ostalih predmeta, bilo navedeno i "sive gaće sa plavim rubom", a kojih nema u kasnijem zapisniku predmeta koji su odneseni u KTC centar PU Banja Luka niti u fotodokumentaciji.

Također, još jednom je naveo dijelove iz ranijeg saslušanja, u kojem se navodi da su Marjanac i Bošnjak potvrdili da su bacilli Davidov donji veš, jer im je inspektor Siniša Kojdić rekao "je..š gaće, zna se da je čovjek imao gaće".

- Ovaj predmet mogao je eventualno poslužiti kao dokaz u krivičnom djelu ubistvo Davida Dragičevića. Da su to uradili svjesno i namjerno ukazuje i to da ga uopšte nisu unijeli u izvještaj, te svjesno izbjegli da ga fotografišu - kazao je Vrećo.

Predložio je sudu da ih oglasi krivim i da im izrekne kaznu propisanu za ovo krivično djelo.

Branilac Marjanca, advokat Aleksandar Jokić, detaljno je obrazložio zbog čega osporava sve elemente bića krivičnog djela i zašto smatra da nijedan nije dokazan.

- Nijedan dokaz ne ukazuje da su gaće uništene na način da su bačene u smeće, a da nisu sakrivene, možda bačene na drugo mjesto ili da su možda još u MUP-u. Tužilaštvo samo nagađa - kazao je Jokić.

Naveo je i da je dva mjeseca nakon pronalaska tijela utvrđeno da ih nema, a da je datum kada su navodno bačene nasumično "probran".

Također, ocijenio je i da je upitan oblik saizvršilaštva, kao i dokazno svojstvo Davidovog donjeg veša, ukazao da su u trenutku njihovog nestanka, smrt Davida Dragičevića kvalifikovala kao zadesna smrt, a doveo je u pitanje i motiv.

- Tužilaštvo nije dobacilo ni do nivoa sumnje, a kamoli da je dokazalo elemente krivičnog bića. Predlažem da se optuženi oslobode zbog nedostatka dokaza - kazao je Jokić.

Branilac Bošnjaka, advokat Damir Alagić, je izjavio da su dvojica optuženih "žrtvena janjad tužilaštva", te da nije dokazano da su počinilo krivično djelo za koje se terete.

Marjanac je kratko izjavio da "što god da kaže neće pomoći u rješavanju ovog predmeta", dok se Bošnjak kratko složio sa svojim braniocem.