Kako nam je rečeno u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, radi se o 4.940 doza koje će biti raspoređene prema kantonima na sljedeći način: Unsko-sanski kanton dobio je 500, Posavski 100, Tuzlanski 1.000, Zeničko-dobojski 740, Bosansko-podrinjski kantona Goražde 50, Srednjobosanski 500, Hercegovačko-neretvanski 550, Zapanohercegovački 200, Kanton Sarajeno 1.050 i Livanjski kanton 250 doza vakcina.

Podsjetimo, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić prošle sedmice na sarajevski aerodrom sletio je sa 5.000 doza ove vakcine.

- Tačno 4.940 doza bit će podijeljeno kantonima za vakcinaciju zdravstvenih radnika koji su prioritet. Ostalih 60 doza vakcina nalaze se u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH koje su poslužile u analizi. Distribucija kreće sutra i vršit će se u utorak i srijedu. U utorak kreću dva vozila koja su za to previđena-prvo vozilo Mostar-Goražde, a drugo Sarajevo-Zenica-Travnik. U srijedu prvo vozilo Tuzla-Orašje, drugo Grude-Livno-Bihać. U srijedu se završava distribucija, a onda je do kantona kada kreće vakcinacija – objasnili su u Zavodu.

Posjetimo, rok ovih vakcina je do 29. marta i one će, s obzirom da se radi o maloj količini, kako navode u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, biti iskorištene prije njegovog isteka.

- Revakcinacija će uslijediti sa sljedećim kontigentom koji nam bude došao. Kada je riječ o vakcini AstraZeneca, revakcinacija se treba provesti u periodu od četiri do 12 sedmica, ali je nama preporučeno da to bude od osme do 12 sedmice – naveli su u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.