Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara pri Skupštini KS za sutra je zakazao intervjue sa kandidatima koji su ispunili uvjete za ovu poziciju.

Prošle sedmice je Nezavisni odbor analizirao pristigle prijave, te je utvrđeno da od pet prijavljenih kandidata potrebne uvjete ispunjavaju četverica, dok je jedan od prijavljenih kandidata "otpao" zbog nekompletne dokumentacije.

Radi se, kako smo ranije već objavili,  o aktuelnom vršiocu dužnosti komesara Miloradu Bašiću, a kandidati koji ostaju u utrci za poziciju prvog čovjeka policije u kantonu sarajevo su sadašnji načelnik Sektora krim-policije Džafer Hrvat, Muhamed Hasanović, načelnik Sektora za specijalističku podršku, te načelnici PU Centar i PU Hadžići Mirsad Đelilović i Nusret Selimović.

Na sutrašnjim intervjuima će se vidjeti ko ima najbolje predispozicije za poziciju komesara, a zatim će Nezavisni odbor odabrati najmanje dva kandidata i imena proslijediti ministru unutrašnjih poslova, a ministar Vladi KS-a, koja će donijeti i konačnu odluku.

Nezavisni odborće listu sa najmanje dva imena kandidata dostaviti ministru Admiru Katici

Od prijema liste, Vlada ima rok od mjesec dana da imenuje komesara.