Također, izrečena joj je mjera zabrane obavljanja dužnosti sudije na dvije godine.

Teretila se da je svoju sestru advokaticu Sandu Zubanović postavljala za branioca po službenoj dužnosti u postupcima protiv maloljetnika, kako bi joj omogućila sticanje imovinske koristi.

Djela su počinjena od 5. januara 2011. do 2. novembra 2016. godine kada je Marin radila kao sudija Osnovnog suda u Prijedoru. U međuvremenu je otišla da radi u Okružni sud, ali je suspendovana nakon podizanja optužnice.

Optužnicom joj je stavljano na teret da je nezakonitosti počinila u vršenju službene dužnosti i to u 16 predmeta u kojima je postupala kao sudija u postupku protiv maloljetnika.

- Sa ciljem pribavljanja imovinske koristi advokatici iz Prijedora optužena je donosila nezakonita rješenja kojima je tu advokaticu postavljala za branioca po službenoj dužnosti, te su joj isplaćivane nagrade na ime troškova zastupanja odbrane, čime je pribavljena imovinska korist u iznosu od 7.285 maraka - navodilo se u optužnici Tužilaštva RS-a.

Dodaje se da je donošenjem nezakonitih rješenja optužena povrijedila odredbe Zakona o krivičnom posupku RS-a, koje su bile na snazi u trenutku donošenja rješenja.

- Zakonom je, između ostalog, propisano da sudija ne može vršiti sudijsku dužnost ako mu je branilac osumnjičenog srodnik po krvi u pobočnoj liniji do četvrtog stepena - precizirano je ranije iz Tužilaštva.