Sa druge strane, u optužnici Republičkog javnog tužilaštva RS se navodi da je ova cijena uvećana za oko 1.500 posto.

Dragan Obradović, tadašnji načelnik Službe za ekonomsko-finansijske poslove u IJZ, je naveo da je ponuda firmi "Procontrol" i "Promeding" za maske FFP2 po cijeni od 6,90 KM bez PDV bila i jedina koju je Institut u to vrijeme dobio.

U predmetu "Korona ugovori" za malverzacije u nabavkama medicinske opreme u RS tokom pandemije, osim Zeljkovića koji je optužen za zloupotrebu službenog položaja i primanje mita, obuhvaćeni su i direktor firme "Procontrol " Slavko Bojić, bivši direktor "Sineks laboratorije" Sani Crljić, direktor agencije "Travel for fun" Saša Marković i direktor "Promedinga" Dragan Dubravac.

Svjedok Obradović je rekao da cijena u tom trenutku nije bila prioritet.

- Roba je bila hitno potrebna. Uzimali smo sve što se moglo naći na tržištu, jer je u uslovnima pandemije to bilo neophodno za zdravstvene radnike. Prioritet je bio da se maske nabave, a ne njihova cijena - rekao je Obradović tokom unakrsnog ispitivanja.

Svjedok je potvrdio i da je kao predsjednik Komisije za javne nabavke naknadno potpisao jedan od zapisnika i odgovorio da ne smatra da je time prekršio granice svojih ovlašćenja.

Prije ispitivanja svjedoka, odbrana je nastavila da iznosi prigovore na dokaze koje je tužilaštvo predalo sudu na prošlom ročištu, kao što su kopije i ovjerene kopije tenderske dokumentacije i slično. Odbrana je nastavila da insistira da se radi o nezakonitim dokazima, kao i da je pretres u IJZ urađen na nezakonit način.

Međutim, sud je odbio prigovore odbrane kao neosnovane i prihvatio dokaze tužilaštva.

Predsjednik sudskog vijeća Dragan Uletilović je naveo da će se sud o tome detaljno izjasniti u pisanoj izreci presude.