Pred Općinskim sudom Tuzla danas je nastavljeno suđenje Vesni Švancer, dopredsjedavajućoj Zastupničkog doma (ZD) FBiH. Svjedočile su tri zaposlenice ZD FBiH, koje su govorile o tome kako je tekao postupak odobravanja grant sredstava, kojima su samostalno raspolagali predsjedavajući i dopredsjedavajući ZD FBiH.

Vesna Švancer je, između ostalog, optužena za zloupotrebu položaja, jer je koristeći svoju političku poziciju počinila cijeli niz krivičnih djela. U optužnici se navodi da je Švancer formirala kriminalno udruženje, u kojem su bili njena bivša vozačica Azra Džafić i još neke njima poznate osobe, kako bi u postupku dodjele i isplate nepovratne pomoći građanima i neprofitnim organizacijama u FBiH iz planiranih sredstava budžeta Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, uslovljavali da im vrate veći dio isplaćenih sredstava.

Edita Martinović zaposlena na administrativno-tehničkom poslovima u ZD FBiH, tokom 2018. godine radila je odluke o raspodjeli tekućih transfera za Vesnu Švancer.

Novčana pomoć

- Zahtjev za dodjelu novčane pomoći sam najčešće primala e-mailom od Vesne Švancer, a ona mi je telefonom govorila novčane iznose. Kada bi napravila odluku Vesna je potpisivala i potom se išlo u realizaciju - rekla je Martinović.

Na pitanje tužioca Dalibora Bingasa, da li je neki zahtjev za dodjelu pomoći dolazio na protokol, svjedokinja Martinović je odgovorila da "neki možda i jeste".

- Najčešće su zahtjevi stizali e-mailom od Vesne. Ponekad se dešavalo da Vesna traži da se napravi odluka, a da zahtjev stigne naknadno - rekla je Martinović.

Svjedokinja je potvrdila da je istu vrstu odluka radila i za Mladena Boškovića, također dopredsjedavajućeg ZD FBiH.

- Razlika u postupanju Boškovića i Švancer je ta što Bošković nikada nije slao zahtjeve e-mailom, nego bi zahtjev pristizao u pisarnicu, a potom u službu u fizičkom obliku. Ja sam tada pravila odluku, a Bošković je određivao iznos novca. Za fizička lica iznosi su se kretali od 300 do 500 KM i najčešće se radilo o bolesnim osobama uz čije zahtjeve je išla obimna medicinska dokumentacija. U slučaju neprofitnih organizacija na kraju godine dobijali smo pravdanje na šta je utrošen novac - rekla je, između ostalog, Martnović.

Ona je navela da kod odluka o dodjeli sredstava po zahtjevima Vesne Švancer nije vidjela nikakvu dokumentaciju, ali da se dokumentacija, ukoliko postoji, odlaže u Uredu odnosno računovodstvu.

Stela Ibrović v. d. sekretara ZD PFBiH tokom svjedočenja je rekla da su sredstva kojim su raspolagali predsjedavajući i dopredsjedavajući ZD FBiH definirana u budžetu FBiH i da su bila podijeljena u dvije stavke i to transfere pojedincima i neprofitnim organizacijama.

Odluke o isplatama

- Predsjedavajući je imao na raspolaganju 70 hiljada KM, a dvoje dopredsjedavajućih 25 hiljada KM godišnje. Postojala je i odluka o kriterijima za dodjelu sredstava, koju je donosio, svako od njih za sebe - rekla je Ibrović, koja je bila zadužena da potpisuje fakture za isplate koje su kasnije išle ka trezoru.

Tokom unakrsnog ispitivanja braniteljice Vesne Švancer, Amile Kunosić, svjedokinja je navela da je za potpis fakture morao postojati zahtjev i odluka, a što se tiče kriterija, navela je da su svi imali isti dokument koji je neko nekada sačinio i koji su svi, predsjedavajući i dopredsjedavajući, kasnije kopirali i koristili kao akt.

Svoj iskaz danas je dala i Adalata Kurtović, de facto savjetnica Vesne Švancer, koja je rekla da je šest ili sedam puta, na traženje Vesne Švancer, tokom 2017. godine zvala Slavicu Žujo, šeficu Odsjeka u trezoru Ministarstva finansija FBiH i pitala da li su isplaćena sredstva određenemi korisnicima grantova.

Kurtović je potvrdila i da je njen otac dobio sredstva od Vesne Švancer u iznosu od 1.500 KM za liječenje od karcinoma.

- Švancer mi nikada nije dala do znanja da moj otac treba da vrati dio novca. Nije mi poznato niti sam čula da je od nekoga drugog traženo da vraća novac koji je dobio od Švancer - rekla je Kurtović.

Suđenje se nastavlja sutra saslušanjem novih svjedoka tužilaštva.