Među materijalnim dokazima su brojne depeše Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS), kao i Predsjedništva Republike Srpske u periodu 1995. godine, ali i naredbe i raspored jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), koje su bile na terenu u i oko Srebrenice.

Kao jedan od materijalnih dokaza, tužilac Predrag Tomić uložio je izvještaj policijske stanice Skelani u vezi s učešćem ove jedinice u borbama kod Konjević-Polja, a koji je potpisao optuženi Milan Bogdanović.

Bogdanović je optužen da je, kao komandir Šeste čete PJP-a Zvornik, nadzirao pripadnike čete koji su učestvovali u zarobljavanju Bošnjaka nakon pada Srebrenice u julu 1995. Tužilaštvo BiH tereti Bogdanovića da je učestvovao u progonu bošnjačkog stanovništva iz Srebrenice, ubistvima, prisilnom premještanju, zatvaranju i nestanku civila.

Pored ovih, uložene su i brojne depeše kojima Tomić pokušava dokazati ulogu MUP-a RS-a i raspored četa u Srebrenici tokom jula 1995. godine.

Branilac Petko Pavlović na ove dokumente imao je prigovor relevantnosti jer se, kako je kazao, materijalni dokazi ne odnose na optuženog i predmetnu optužnicu.

- Ovakvi dokazi ne dovode se u vezu s mojim branjenikom ni vremenski ni prostorno - rekao je Pavlović.

Suđenje će se nastaviti 17. septembra.