Zastupnik optužbe, kantonalni tužilac Sead Kreštalica prethodno je saopćio kako je u međuvremenu, a u skladu s novonastalim okolnostima, došlo do izmjene optužnice.

Radi se o izmjeni optužnice od 16. decembra 2015. godine, kojom se akteri slučaja terete za organizirani kriminal u vezi sa zloupotrebom položaja i ovlaštenja, pranjem novca, poreznom utajom i krivotvorenjem službenih isprava, te sklapanjem štetnih ugovora, a u vezi s poslovanjem farmaceutske kompanije "Bosnalijek" u inkriminiranom periodu (2005-2012.).

Naime, optužnica, uz Edina Arslanagića, bivšeg generalnog direktora Bosnalijeka, tereti Šefika Handžića, Hasana Šepu, Aidu Selvić i Jasmina Šepu za inkriminacije, koje su, prema tužbenim navodima, počinili kao uposlenici firmi – Bosnalijek d.d. Sarajevo, Brštanica d.o.o. Sarajevo i Carpe Diem Sarajevo.

Izmjena optužnice u ovom predmetu uslijedila je s obzirom na to da je jedan od optuženih – Amar Arslanagić u međuvremenu postao nedostupan bh. pravosuđu (nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama i za njim je raspisana međunarodna potjernica), te da je postupak u odnosu na njega razdvojen 2. novembra 2017., te da je šestooptuženom Izetu Arslanagiću izrečena presuda na temelju Sporazuma o priznanju krivnje 12. decembra 2016. godine.

Budući da se radi o optužnom aktu s opsežnim činjeničnim opisom, odbrana je, pozivajući se na tu činjenicu, prolongirala izjašnjavanje u vezi s predočenim izmjenama.

Jedna od braniteljica prvooptuženog, advokatica Edina Rešidović, je, uime odbrana prvo i drugooptuženog, predložila da tužitelj prilikom izvođenja materijalnih dokaza iznese minimum argumenata za njihovo prihvatanje, imajući u vidu sudsku praksu u pogledu zakonitosti, autentičnosti i relevantnosti nekog materijalnog dokaza.

U nastavku dokaznog postupka uslijedilo je predočavanje putem grafoskopa seta materijalnih dokaza (ukupno 57) koji se, prema obrazloženju tužiioca Kreštalice, odnose na opće i akte o radnopravnom statusu optuženih, među kojima, su Statut Bosnalijeka, njegov prečišćeni tekst, Pravilnik o radu, te brojne, odluke, rješenja, ugovori, izvodi iz sudskog registra…

Riječ je dokumentima koji se tiču načina upravljanja kompanijom Bosnalijek, ovlaštenja, odgovornosti i prava menadžmenta te tvrtke, te procedura njihovog imenovanja, kao i mandata osoba ovlaštenih za zastupanje firme u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, odnosno generalija koje se odnose na promjene osnovnog kapitala i djelatnosti poslovnog subjekta, uključujući postupak likvidacije firme Brštanica d. o. o. Sarajevo, koja je, Bosnalijeku, između ostalog, pružala ugostiteljske usluge.

Braniteljica prvog i drugooptuženog, advokatica Senka Nožica je tokom predočavanja dokaza Tužilaštva prigovorila da je određen broj tih dokumenata u formi neovjerene kopije.

To je, istovremeno, bila primjedba i advokatice Rešidović, koja je nakon okončanja ovog dijela dokaznog postupka, uputila prigovor u pogledu autentičnosti i zakonitosti određenog broja predočenih dokaza, a s obzirom na, kako je kazala, način na koji je Tužilaštvo došlo do određenih dokaza.

Prigovorila je, nadalje, u pogledu relevantnosti nekih od predočenih materijalnih dokaza, te povodom okolnosti da određeni dokazi izlaze van okvira optužnice.

Tim prigovorima pridružio se branilac treće i petooptuženog, advokat Senad Kreho, fokusirajući se na segmente koji se odnose na poslove Brštanice te relacije i procedure u vezi s tom firmom.

Ukazao je na dijelove dokumenata koje je, prema njegovom sudu, tužilac svjesno izostavio, citirajući pojedine tačke, koje se tiču ovlasti menadžmenta.

Nakon argumentacija strana u postupku (optužbe i odbrane), predsjedavajuća Sudskog vijeća u ovom predmetu, sutkinja Indira Jahić sugerirala je da se strane, eventualno, usaglase oko dokaza koji su nesporni, uz upit - ima li dokaza koje odbrana smatra nespornim?

Vlastito stanovište obrazložila je činjenicom da se radi o enormnom broju dokaza, te potrebom za njihovim bržim provođenjem, odnosno dinamiziranjem sudskog postupka u ovom predmetu.

Inače, glavni pretres u ovom predmetu počeo je polovinom oktobra, 2016 godine i u fazi je dokaznog postupka, u čijem je dosadašnjem toku saslušan veliki broj svjedoka, te su predočeni nalazi i mišljenja sudskih vještaka, angažiranih na temelju naredbi nadležnog tužilaštva.

Nastavak suđenja zakazan je za 6. juli, kada bi trebao uslijediti nastavak provođenja materijalnih dokaza.