Sud je također zabranio tuženom organizaciju i provođenje štrajka započetog 10. decembra prošle godine. Presudom je Sindikat obavezan da nadoknadi troškove postupka u iznosu od 2.343,60 KM u roku od petnaest dana od dana donošenja presude.

Sindikat SKB-a Mostar zajedno sa Sindikatom zdravstvenih radnika HNK nakon nekoliko protestnih šetnji i štrajkova upozorenja započeo je generalni štrajk 10. decembra prošle godine. Sindikati su od Vlade HNK-a tražili potpisivanje novog kolektivnog ugovora, ali ne uz uslove koje je još ljetos ponudila Vlada. U Vladi su tvrdili da nemaju mogućnosti ponuditi više od onoga što je tada ponuđeno, dok su u sindikatima tvrdili da se vrši diskriminacija u odnosu na Sindikat doktora i stomatologa, tražeći povećanje koeficijenta za obračun plata na isti način na koji je ranije sa Vladom to dogovorio Sindikat doktora i stomatologa.

U međuvremenu je Općinski sud dva puta odbacivao zahtjev Vlade za privremenom mjerom obustave štrajka. Sindikati se na današnju presudu mogu žaliti, a rok je 15 dana od dana donošenja.