Sud Bosne i Hercegovine uputio je danas dopis Tužilaštvu BiH zbog prijetnji smrću koje su u julu i augustu upućene predsjedniku Suda BiH Ranku Debevcu i drugim sucima i rukovodiocima pravosudnih institucija na državnom nivou.

U dopisu je izražena zabrinutost zbog činjenice da ovo krivično djelo još uvijek nije rasvijetljeno, iako je od njegovoga počinjenja prošlo više od mjesec dana.

U saopćenju Suda BiH naglašava se da je ovim krivičnim djelom ugrožena ne samo lična sigurnost nositelja pravosudnih funkcija kao pojedinaca, nego i ukupna sigurnosna situacija koja se reflektira na kompletno pravosuđe.

U tom smislu, u dopisu se navodi da je neophodno okolnosti predmetnoga slučaja konačno rasvijetliti kako bi se otkrio i sankcionirao počinitelj tog krivičnog djela i da bi se ponovo uspostavilo sigurno i stabilno okruženje za neometano funkcioniranje pravosuđa.

Od Tužilaštva BiH je zatraženo da Sudu dostavi informaciju u kojoj fazi istrage je predmet koji je u Tužilaštvu otvoren povodom inkriminiranoga događaja, rečeno je u saopćenju Suda BiH.