Oni su i prvostepenom presudom oslobođeni krivice u slučaju koje je Tužilaštvo BiH pokrenulo pritiv njih, tereteći ih za protivzakonito postupanje u predmetu anonimne prijave koja je podnesena. "Anonimku" je predala Mirela Bubalo, objavio je politicki.ba.  

Ona je kasnije tvrdila da iza svega stoji ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara. 

Sud BiH uputio ju je da, ako hoće, podnese privatne tužbe. 

- Presudom Suda Bosne i Hercegovine (Sud BiH/sud) Sl 2 K 038013 20 K od 19.02.2021. godine, optuženi Osman Mehmedagić i Muhamed Pekić su oslobodeni od optužbe da su radnjama opisanim u izreci presude počinili krvično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz 220. stav 1. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 53. istog Zakona... Na osnovu člana 198. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, oštećena Mirela Bubalo je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućena na parnicu - stoji u presudi.

Tužilac Oleg Čavka uložio je žalbu na prvostepenu presudu Suda BiH u ovom predmetu. Zatražio je da Apelaciono vijeće Suda BiH "presudu ukine i u ponovljenom postupku otkloni povrede koje su učinjene".

Branioci Mehmedagića, advokati Senka Nožica i Nermin Mulalić dostavili su odgovor na žalbu Tužilaštva BiH, s prijedlogom da je odbije kao neosnovanu.