U saopćenju Suda BiH navodi se da predsjednik VSTV-a, kao i njegovi pojedini članovi dezavuišu javnost. 

Saopćenje Suda BiH u nastavku prenosimo u cijelosti: 

Sud Bosne i Hercegovine, na prvom mjestu, podcrtava da je sudska instanca kojoj je osnovni način komuniciranja presuda sa obrazloženjem. Obrazloženje presude sadrži razloge za odluku i ti razlozi su jedini mjerodavni za njenu pravilnost.

Također, Sud nema praksu javno polemisati s akterima važnih reformskih procesa u pravosuđu, ali povodom dijela istupa sudije Milana Tegeltije, predsjednika VSTV-a BiH, u emisiji N1 televizije i izjava u drugim medijima, gdje govori o presudi Suda Bosne i Hercegovine, donesenoj po zahtjevu sudije Okružnog suda u Banjoj Luci, kojom su poništeni Pravilnik o postupku ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija i Kriteriji za ocjenjivanje rada sudija u BiH, kao nezakoniti, Sud će ovaj put direktno odgovoriti.

Predsjednik VSTV-a BiH ističe da neće komentarisati presudu Suda, ali tokom svih svojih javnih istupa na najrazličitije načine komentariše bitne elemente onog na šta se odnosi presuda, te na taj način postupa suprotno svojoj netom javno datoj riječi, standardima u komuniciranju s javnošću, odnosno suprotno demokratskom načelu da je riječ Suda posljednja, te da mediji i javnost nisu mjesto gdje se dokazuje ispravnost poništenog akta, dodatnim opravdavanjem i sakrivanjem iza preporuka Evropske komisije.

Sud podsjeća predsjednika VSTV-a BiH da je suprotno evropskim standardima o odgovornosti i transparentnosti, da predsjednik VSTV-a, sudija po zvanju i stranka u postupku, u medijima i javnosti iznosi opravdanje za akte koje je Sud poništio i obrazložio. To je nedozvoljeno komentarisanje presude, a također predstavlja i dezavuisanje javnosti.

S tim u vezi, Sud će pojasniti netačne izjave predsjednika nezavisnog regulatora pravosuđa, koje je zaduženo za promicanje najvažnijeg zahtjeva neprikosnovenog načela vladavine prava - nezavisno sudstvo.

Pored ostalih, u već pomenutom istupu za N1 televiziju, predsjednik VSTV-a BiH ističe da poništeni Pravilnik o postupku ocjenjivanja rada sudija postoji od 2008. godine, te na pitanje voditelja emisije da li je poništeni Pravilnik u drugom obliku, odgovara: "Ne. Suštinska razlika je što Pravilnikom iz 2008. godine do 2018. godine, nisu bile obuhvaćene sudije Suda BiH, već sve ostale sudije. E, 2018. godine prema preporukama Evropske komisije, Peer review preporukama, mi uvrštavamo dvije stvari, sve sudije Suda BiH i predsjednika Suda BiH."

Suštinsku razliku ova dva pravilnika najbolje ilustruje obrazloženje presude Suda BiH od 19.05.2020. godine, koja je objavljena na web-stranici Suda: "U konkretnom slučaju normativni sadržaj osporavanog Pravilnika uvodi pravne institute (nadležnost VSTV-a u postupku ocjenjivanja kao drugostepenog organa, prigovore, nadzor od
strane Komisije), koji nisu propisani zakonom što nesporno upućuje da se radi o materijalnoj nezakonitosti osporavanog akta."

Suštinska razlika zbog koje je pravilnik poništen je ta što je VSTV BiH prekoračio svoja ovlaštenja, uveo nepostojeće pravne institute bez valjanog zakonskog osnova, a ne zato jer su obuhvaćene sudije i predsjednik Suda Bosne i Hercegovine.

Na više mjesta predsjednik VSTV-a BiH iznosi da su poništeni Pravilnik i Kriteriji rađeni u koordinaciji sa Evropskom komisijom, preporukama Peer reviewa, preporukama eksperata, te da je to obaveza u procesu pridruživanja BiH Evropskoj uniji itd.

Sud Bosne i Hercegovine podsjeća predsjednika VSTV-a BiH, da ispunjavanje obaveza iz procesa pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji mora biti u skladu s domaćim zakonodavstvom, te da pravilnost podzakonskog akta u bosanskohercegovačkom ustavnopravnom sistemu ne zavisi od mišljenja eksperata, već od pozitivnog zakonodavstva na temelju kojeg je Sud Bosne i Hercegovine postupao u konkretnom slučaju.

Prema tome, pogrešno je i zabranjeno stvarati javno mnijenje da je nešto rađeno pod okriljem Evropske komisije, da je to obaveza iz procesa pridruživanja, te na taj način pokušati stvoriti privid pravilnosti podzakonskih akata, koji su zbog višestruke nezakonitosti poništeni presudom nadležnog suda. To se sasvim jasno može protumačiti kao pritisak na Sud, tim više što sistem pravnih lijekova u ovom postupku nije u cijelosti iscrpljen.

Sud Bosne i Hercegovine izražava svoju zabrinutost isticanjem ovog argumenta u cilju opravdavanja ispravnosti podzakonskih akata poništenih zbog nezakonitosti, te izražava svoju uvjerenost da Evropska komisija ne bi insistirala na nezakonitim aktima, koji nemaju uporište u pozitivnom pravu, te da nisu imali pravilne informacije od članova VSTV-a BiH.

Dodatnim pritiscima na Sud mogu se okarakterisati i pogrdne izjave članova VSTV-a BiH s današnje sjednice, kojima su Sudu adresirali neprilične stvari povodom predmetne presude. Da apsurd bude veći, pogrde i pritisak na državni sud su uslijedile nakon što je nezavisni regulator za pravosuđe u BiH osudio medijske istupe pojedinaca i stranaka u sudskom predmetu u vazi s nabavkom respiratora u FBiH.

Na kraju, Sud Bosne i Hercegovine poziva predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, da kao savjestan nosilac sudijske funkcije, prekine medijske istupe kojim komentariše presudu Suda Bosne i Hercegovine i odustane od stvaranja javnog mnijenja da su Pravilnik i Kriteriji poništeni iz razloga koji nisu pravne prirode, zaključuje se u saopćenju Suda Bosne i Hercegovine.