Tri stotine i trideset mladih osoba s područja Kantona Sarajevo dobilo je danas Odluke kojima Vlada KS subvencionira rješavanje njihovog stambenog pitanja sa po 10.000 KM.

Na osnovu Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih, Vlada KS  je osigurala 3,3 miliona maraka za te svrhe u ovoj godini. U skladu s procedurama, resorno Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS prethodno je provelo proceduru Javnog poziva za podnošenje prijava i utvrđivanje rang liste za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih starosne dobi do navršenih 35 godina.

Uz starosnu dob i uslov da aplikant na javni poziv živi najmanje tri godine na području Kantona Sarajevo, kriteriji za određivanje broja bodova i utvrđivanje reda prvenstva za dodjelu subvencije bili su stepen stručne spreme, broj članova porodičnog domaćinstva, pripadanje deficitarnim kadrovima, priznati naučni rad, kulturni nastupi i izložbe, članovi porodice šehida, poginulog ili nestalog borca, stepen invalidnosti.

- Ovo je druga godina realizacije projekta. U 2017. godini su dodijeljene 94 subvencije u iznosima od po 10.000 KM. Ove godine smo imali značajno veći odziv na javni poziv, bilo je 580 aplikanata od kojih je 489 je ispunilo uvjete. Cilj Vlade je bio osigurati što veći iznos sredstava kako bi i najveći broj mladih  dobio ovu vrstu subvencije. U ovom trenutku smo osigurali tri miliona i 300.000 KM, tako da je 330 mladih pojedinaca, bračnih i vanbračnih parova dobilo ovu subvenciju u iznosu po 10.000 KM. Naše je posebno zadovoljstvo da smo ovim projektom, kakav nije bio u širem prostoru regiona obradovali 330 aplikanata kojim smo danas uručili i odluke -  izjavio je Čedomir Lukić ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša. 

 Istakao je kako smatra da projekt treba biti nastavljen i naredne godine, jer mladima treba ova vrsta pomoći.

Premijer Kantona Sarajevo Adem  Zolj je kazao da Vlada Kantona Sarajevo kontinuirano provodi aktivnosti i projekte u čijem je fokusu rješavanje egzistencijalnih pitanja mladih.

Uz ovaj projekt, značajna sredstva izdvajaju se za razvoj preduzetništva, podršku pokretanju vlastitog biznisa, olakšice prilikom zapošljavanja, kao i unapređenje obrazovnog sistema u skladu sa potrebama na tržištu rada.

- Vlada KS je za ovu godinu riješila da stimuliše mlade, odnosno finansijski ih pomogne sa po 10.000 KM, ali ne i samo mlade koji prvi put kupuju stan. To je jedan veliki projekt, koji provodi Vlada KS u cilju zadržavanja stanovnika u Sarajevu i našoj BiH - istakao je premijer Zolj.

Dodao je da je Vlada KS usvojila i dodatne olakšice u rješavanju stambenih pitanja, te da će već od 1. januara 2019. godine biti ukinut porez na nakretnine za sve koji prvi put kupuju stan, navodi se u saopćenju Vlade KS.