Usvojenim dokumentom utvrđen je okvir Budžeta za institucije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu u iznosu 1,027 milijardi KM. Prihodi za finansiranje Budžeta institucija BiH za 2021. godinu od indirektnih poreza zadržani su na nivou 2020. godine i iznose 780 miliona KM, dok se ostatak novca osigurava iz ostalih prihoda institucija BiH.

Podsjećamo, članovi Fiskalnog vijeća u BiH su predsjedavajući Vijeća ministara BiH, predsjednici vlada entiteta, ministar finansija i trezora BiH i entitetski ministri finansija. Članovi ovog tijela bez prava glasa su i gradonačelnik Brčko Distrikta i guverner Centralne banke BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.