Objavom u Službenim novinama Federacije BiH na snagu su stupile odluke Vlade Federacije sa sjednice održane 12. septembra kojima se daje prethodna saglasnost Nadzornom odboru Elektroprivrede BiH za donošenje Odluke o razrješenju Nevada Ikanovića, izvršnog direktora za proizvodnju tog poreduzeća te Odluke o imenovanju Senada Sarajlića za vršioca dužnosti na tu funkciju. Sarajlić je imenovan na period do dvanaest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Razlog Ikanovićeve smjene, je, podsjetimo, nepoduzimanje mjera za ubrzanje procesa prestrukturiranja rudnika, koje su u njegovoj nadležnosti, a što je dovelo do vrlo teškog stanja u rudnicima Zenica i Breza.

Nermin Džindić, resorni ministar u Vladi Federacije po izbijanju krize u rudnicima u Brezi I Zenici, najavio je da će se svi rudnici, odnosno njihovi direktori i nadzorni odbori morati "aktivirati" kako bi se obaveze prema Poreznoj upravi plaćaju redovno.

U suprotnom, kako je kazao, trebaju sami podnijeti ostavke ili će Ministarstvo, putem Elektroprivrede, naložiti zamjene izvršnih i generalnih direktora i članova nadzornih odbora, jer nisu u mogućnosti pratiti rad Vlade, koja insistira na tome da se porezi i doprinosi plaćaju na vrijeme.

U Službenim novinama objavljena je i Odluka o prethodnoj saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići Emina Haračića i Rasima Kovačevića, zbog isteka mandata. Oni će biti razrješeni dužnosti sa 30. septembrom ove godine.

Upražnjena mjesta popunit će Edin Kurtić i Bego Birparić, koji su imenovani za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog preduzeća ispred državnog kapitala, na vremenski period od najviše tri mjeseca, počevši od 30. septembra.