Prema navodima presude, on je zloupotrebom svog položaja zatvorskog policajca, odnosno stražara u KPZ-u Orašje učinio bludnu radnju prema osuđeniku, a koji se prema njemu nalazi u odnosu zavisnosti.

- Time je počinio krivično djelo bludne radnje iz člana 208. stav 1. u vezi sa članom 205. stav 1., a sve u vezi sa članom 55 KZ-a FBiH - navedeno je u presudi, saopćilo je Tužilaštvo Posavskog kantona.