Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je informaciju Ministarstva trgovine o direktnim stranim ulaganjima u Federaciji BiH za 2021. godinu u kojoj je navedeno da je prema podacima Centralne banke BiH, da su direktna strana ulaganja u razdoblju od 2012. do 2021. godine u Federaciji BiH iznosilo 10 milijardi i 221,9 milijuna KM.

U 2021. godini bio je značajno veći priliv ulaganja u FBiH u odnosu na 2020. godinu koji su, prema revidiranim podacima, iznosili 447,2 miliona maraka.

Vodećih pet zemalja investitora po iznosu ulaganja u 2021. godini u Federaciji BiH, čiji zbirni iznos ulaganja iznosi 595 miliona KM, bile su Švicarska (223,1 milion KM), Turska (146,6 miliona KM), Njemačka (91,3 miliona KM), Austrija (70,8 miliona KM) i Hrvatska (63,3 miliona KM).

Istovremeno je ukupno smanjenje stranog kapitala nastalo njegovom prodajom, ustupanjem cjelokupnog ili dijela kapitala i brisanja iz registra iznosilo 83,4 miliona KM.

Kada je riječ o direktnim stranim ulaganjima prema djelatnosti, najveće investicije od 166,5 miliona KM odnosile su se na trgovinu na malo i od 107,5 miliona KM na proizvodnju gotovih metalnih proizvoda.