Ovom odlukom utvrđuje se raspored povučenih sredstava Instrumenta za brzo finansiranje (RFI) od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u ukupnom iznosu od 265,2 miliona specijalnih prava vučenja (SDR) protivvrijednosti konvertibilne marke prema važećem kursu na dan povlačenja sredstava, što iznosi oko 330 miliona eura. Sredstva RFI bit će namijenjena za povećane potrebe zdravstvenog sektora i finansiranje mjera ekonomske stabilizacije.

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine izvršit će alokaciju sredstava Instrumenta za brzo finansiranje (RFI) u skladu s Odlukom Fiskalnog savjeta BiH, potpisanim Pismom namjere i Memorandumom o razumijevanju, i to za Federaciju Bosne i Hercegovine sa 10 kantona 61,5 posto, za Republiku Srpsku 37,5 posto i za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine 1 posto.

Otplatu ovog duga vrše entiteti i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine u skladu s propisima kojima je regulisano izmirenje obaveza prema međunarodnim finansijskim institucijama prema utvrđenim otplatnim planovima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine".

Raspoređena sredstva dobijena za zaštitu i spasavanje

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora Bosne i Hercegovine.

Radi se o ukupno 1.073.575,17 KM, od čega novčana pomoć Vlade Republike Azerbejdžan iznosi 1.054.016,87 KM, a kompanije Bayer Farmaceutsko društvo d.o.o. Ljubljana 19.558,30 KM. Od ovog iznosa Federaciji Bosne i Hercegovine je raspoređeno 660.248,73 KM (61,5 posto), Republici Srpskoj 402.590,69 KM (37,5 posto) i Brčko Distriktu BiH 10.735,75 KM (1 posto).

Prema Odluci, Federacija BiH dobijena sredstva dijeli sa 10 kantona u jednakom omjeru po 50 posto.

Omogućen ulazak u BiH djeci i bračnim supružnicima državljana BiH 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, s ciljem ostvarivanja načela jedinstva porodice i zaštite interesa djece.

Izmjenom Odluke se odobrava ulazak u BiH maloljetnim strancima koji su u pratnji roditelja ili staratelja državljanina Bosne i Hercegovine. Istovremeno je ulazak u BiH odobren i strancu koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Pokrenute aktivnosti za preuzimanje konačnih presuda od MKSJ/MMKS

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva pravde o preuzimanju konačnih presuda koje je izrekao Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju /MKSJ/ - registrara Mehanizma za međunarodne krivične sudove /MMKS/ radi upisa u krivičnu evidenciju u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo pravde će s predstavnicima Ministarstva sigurnosti, entitetskih ministarstava pravde i unutrašnjih poslova, Pravosudne komisije i Policije Brčko Distrikta, uz konsultacije s Kancelarijom specijalnog predstavnika EU, pripremiti tekst sporazuma o pitanjima predaje i preuzimanju presuda MKSJ-a.

Cilj je pravno urediti predaju i preuzimanje podataka te osuđujućih presuda MKSJ-a donesenih protiv državljana Bosne i Hercegovine, radi evidentiranja u krivičnoj evidenciji u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo pravde BiH zaduženo je da Nacrt sporazuma dostavi Savjetu ministara radi razmatranja i provođenja procedure potpisivanja.

Informacija o sastanku sa registrarom MKS

Vijeće ministara BiH primio je k znanju Informaciju sa sastanka s registrarom Međunarodnog krivičnog suda (MKS), koju je pripremilo Ministarstvo pravde.

Na sastanku, održanom u septembru prošle godine u Sarajevu, predstavnici BiH izrazili su generalnu spremnost Bosne i Hercegovine da se nastavi dosadašnja uspješna saradnja s MKS-om, u skladu s Rimskim statutom, uz poštivanje propisa nacionalnog zakonodavstva naše države.

Između ostalog, razgovarano je o inicijativi MKS-a za zaključenje okvirnog sporazuma izmedu BiH i MKS za izdržavanje kazni na teritoriji Bosne i Hercegovine za lica osuđena u Hagu. Ovo bi značilo veliki napredak u smislu potvrde odlučnosti BiH za saradnju sa MKS-om.

Predstavnici BiH su istakli da bi i pored sklopljenog okvirnog sporazuma bili neophodni pojedinačni sporazumi koji bi se zaključivali za svaki slučaj posebno, u skladu s ograničenjima zakonodavstva u Bosni i Hercegovini koja proizilaze iz npr. dužine izrečene kazne (naše krivične sankcije ne poznaju kaznu doživotnog zatvora), sticanja uslova za pomilovanje, uslovni otpust, pogodnosti u zavodima i slično.

Osim predstavnika Ministarstva pravde, sastanku sa registrarom MKS-a prisustvovali su predstavnici Ministarstva sigurnosti, Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH i Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA).

Imenovan predstavnik Vijeća ministara BiH u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o isteku mandata članova (predstavnika Bosne i Hercegovine) u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih (Riko).

Kao predstavnik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za člana Upravnog odbora Regionalne kancelarije za saradnju mladih imenovan je Davor Bošnjak iz Kabineta ministra civilnih poslova.

Sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH u Mostaru 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju četvrtog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji će biti održan 11. juna 2020. godine u Mostaru.

Usvojen je Dokument za raspravu za 4. sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine i data je saglasnost na sastav delegacije BiH za ovaj sastanak.

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju usaglašeni dnevni red za 4. sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo, na kojem će predstavnici Evropske unije i Bosne i Hercegovine, između ostalog, razgovarati o provođenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, unapređenju bilateralnih trgovinskih odnosa u sektorima poljoprivrede i ribarstva, poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i o fitosanitarnim, veterinarskim i pitanjima bezbjednosti hrane.

Predsjedavajući delegacije Bosne i Hercegovine Dušan Nešković iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa bit će na raspolaganju medijima tokom ovog sastanka.

Ministar Radončić informirao članove Vijeća ministara BiH o neopozivoj ostavci  

Ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić informisao je članove Vijeća ministara o podnošenju neopozive ostavke na mjesto ministra.

Članovi Vijeća ministara izrazili su žaljenje zbog njegove odluke, ističući da je kao ministar veoma uspješno obavljao svoj posao i uspostavio korektnu i profesionalnu saradnju, saopćeno je iz VMBiH.