Savjet je prošle godine nastojao svojim aktivnostima dodatno jačati saradnju i koordinaciju različitih nivoa vlasti koji učestvuju u njegovom radu, s ciljem izgradnje takve strukture koja će u svakom trenutku moći odgovoriti potrebama stranih investitora.

Uz ovaj izvještaj dostavljeni su i podaci o stranim ulaganjima za 2018. godinu, koja su u Bosni i Hercegovini iznosila 783,4 miliona KM, od čega se na Federaciju BiH odnosi 477,2 miliona KM. To znači da je Federacija BiH u ukupnim stranim ulaganjima u BiH učestvovala sa 60,91 posto

Među pet zemalja koje su pretprošle godine najintenzivnije ulagale u Federaciju BiH su Hrvatska (100 miliona KM), Nizozemska (80 miliona KM), Njemačka (74,7 miliona KM), Austrija (74,2 miliona KM) i Velika Britanija (38,3 miliona KM).