Muslimani, koji su stigli u Saudijsku Arabiju iz cijelog svijeta kako bi obavili hadž, danas su obavili molitvu u Meki. Hiljade budućih hadžija obilazilo je i molilo se u Kabi, centralnom svetilištu islama.

Hutbu je održao imam Kabe.

Hodočasnici iz svih krajeva svijeta pristigli su u Meku kako bi obavili hadž. Nakon dvije godine pandemije zbog koje je hodočašće bilo ograničeno samo na stanovnike Saudijske Arabije, Mesdžidul-haram, poznat i kao Sveta džamija ili Velika džamija u Meki, koja predstavlja centar muslimanskog svijeta i mjesto prema kojem se muslimani pet puta dnevno okreću tokom obavljanja molitve, ponovo je mjesto na kojem su se okupili brojni vjernici.

Saudijska Arabija objavila je da će ove godine na hodočašće hadža biti prihvaćeno ukupno milion posjetilaca iz zemlje i inostranstva. Ove godine obrede hadža mogu obaviti mlađi od 65 godina, sa primljenim osnovnim dozama vakcine protiv COVID-19.

Dan Arefata je u petak, 8. jula. Deveti dan posljednjeg mjeseca hidžretskog kalendara poznat je pod nazivom Jevmu'l-arefe (Dan Arefata). Arefat je brežuljak udaljen od Meke petnaestak kilometara, a boravak na Arefatu je obaveza svakoga hadžije, sastavni je dio obreda hadža, te se sve hadžije 9. zul-hidžeta, dan uoči Kurban-bajrama, okupe na ovom mjestu.

Kurban ili Hadži-bajram, tokom kojeg je potrebno zaklati kurban i podijeliti kurbansko meso siromasima, prijateljima i komšijama, traje četiri dana, a ove godine počinje u subotu, 9. jula.