Uprkos odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i insistiranju zvaničnika Evropske unije, lokalne vlasti u Unsko-sanskom kantonu protive se vraćanju migranata iz kampa Lipa u Biru.

Premijer USK Mustafa Ružnić, gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić, kao i veliki broj građana, jedinstveni su u stavu da migrantima treba pomoći, da su bili spremni raditi na tome da se Lipa osposobi za prihvat migranata, ali da vraćanje migranata u gradsku zonu Bihaća ne dolazi u obzir. 

- EU treba da odgovori ovom narodu prvenstveno zašto je IOM napustio Lipu. Oni su je napustili i uništili, zapalili - kazao je između ostalog Fazlić. 

Bihać nije dobio nijednu marku sa bilo kojeg nivoa vlasti, a pretrpjeli smo veliku štetu zbog migrantske krize, tvrdi gradonačelnik. 

Među Bišćanima, a obznanjeno je to i u saopćenju premijera USK Ružnića, sve intenzivnije se priča o tome kako će premijer USK i gradonačelnik Bihaća biti uhapšeni ukoliko se ne provede odluka Vijeća ministara. Takve informacije izazivaju dodatno revolt među građanima. 

Ružnić je večeras pred demonstrantima otvoreno tvrdio kako je iz policijskih struktura dobio informacije da će biti uhapšen. Okupljeni građani koji ga podržavaju su govorili da će policija morati onda hapsiti i njih. Fazlić je, pak, izjavljivao kako nije pametno bilo ko razmišlja i planira hapšenje i da "sila neće pomoći". 

- Umjesto da pripremaju Lipu za migrante, IOM je kovao plan kako da ih vrati u Biru. To nije korektno - kazao je jedan demonstrant novinarima. 

Bišćani negoduju zbog činjenice da cijela država ne snosi jednak teret migrantske krize. 

U saopćenju Ministarstva sigurnosti BiH navedeno je da bi Bira bila privremeno rješenje, najkasnije do aprila, dok se ne osposobi kamp Lipa.