Stolac: Za naknadu šteta od hladnoća 148.000 KM

objavljeno: 09.02.2018. u 18:52

Ukupna novčana sredstva koja će biti izdvojena za nadoknadu štete koja je nastala na poljoprivrednim imanjima na području Stoca u aprilu 2017. godine uslijed mraza, slane i niskih temperatura iznose 148.000 maraka, istaknuto je na sjednici Općinskog vijeća Stolac.

Od spomenutog iznosa 65.000 maraka osigurala je Federalna uprava za civilnu zaštitu, 73.000 Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i 10.000 Općina Stolac.

Nadoknadu štete dobit će 250 poljoprivrednika i privrednih subjekata kod kojih je popisana šteta, saopćeno je iz Općinskog vijeća Stolac.

Općinsko vijeće usvojilo je i Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju vodovoda "Dubravska visoravan III faza", kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja Dubravskog vodovoda od čvora 29 do čvora 33 (parcele preko kojih bi trebao proći cjevovod), a izvlaštenje tog dijela parcela izvršit će se sukladno elaboratu o izvlaštenju, dok je Općina Stolac korisnik izvlaštenja.

Riječ je o trećoj fazi vodovoda Dubrave, nastavak od skretanja za Jasoč do Pilete, u dužini od 2000 metara.

Radit će se primarni, odnosno glavni distributivni cjevovod. U okviru ove faze spojit će se Dubravski vodovod iz smjera Čapljine s vodovodom Aladinići i Crnići.

Izgradnjom će se osigurati dodatne količine vode potrebne za vodoopskrbu pitkom vodom u najkritičnijim ljetnim mjesecima.

Ujedno će se stvoriti uvjeti za izgradnju sekundarne mreže na tom području kroz koju bi prošao glavni vod, a riječ je o naseljima Gornji i Donji Jasoč, Mali Crnići, Kasarna, Pjana brda i dio uz magistralu do Pilete koji do sad nije pokriven vodovodnom mrežom.