- Izuzetno sam zadovoljan prijedlozima, konstruktivnošću i idejama roditelja djece koja pohađaju škole u našem kantonu. Mnogo je realiziranih projekata pri našem Ministarstvu koji su već unaprijedili sigurnost naših učenika, ali obzirom na sve prijedloge građana na Danu otvorenih vrata i razgovor s Vijećem roditelja KS, fokus našeg djelovanja u narednoj godini, pored infrastrukturnih projekata, bit će i na sigurnosti u saobraćaju oko i na putu do škole - kazao je Šteta nakon sastanka. 

Upoznao roditelje o svim planiranim aktivnostima, ali i izazovima koji su evidentni u podjeli nadležnosti. 

Roditelji su detaljno predočili i objasnili ministru koje su to prioritetne aktivnosti na kojima se u narednom periodu treba što prije djelovati.  

- I djelovat ćemo. Zajedničkim radom, analizom svih njihovih prijedloga i komunikacijom o svim projektima, uspostavit ćemo saradnju i pokušati sigurnost djece podići na najveći nivo, te značajno poboljšati saobraćajne uvjeta za sve njih - najavio je Šteta.  

Na kraju sastanka istaknuto je kako je, osim saobraćajnih izazova, mnogo i onih na koje Ministarstvo saobraćaja KS ne može direktno uticati, s tim da će on i njegovi saradnici sve takve zahtjeve pokušati usmjeriti i na niže nivoe vlasti, kao i na druga resorna ministarstva, kako bi i svi oni u vrh svojih prioriteta djelovanja stavili tu tematiku, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.