Izvršena je nabavka 5.000 sadnica voća, i to 1.300 sadnica šljive, 1.300 kruške, 1.500 jabuke, 400 sadnica trešnje i 500 sadnica višnje. Podjela sadnica je počela danas. Za nabavku sadnica Općina je iz budžeta izdvojila 17.500 maraka. Ovo je još jedna od akcija u nizu kojim Općina Ilidža pomaže stanovnicima u razvoju poljoprivrede.

U sklopu ove akcije građanima Butmira podijeljeno je 120 sadnica jabuke, 90, šljive, 90 kruške, 85 višnje te 65 trešnje. Stanovnici Donjeg Kotorca dobili su 60 sadnica jabuke, 80 šljive, 60 kruške, pet višnje i pet trešnje.

U MZ Sokolović-Kolonija podijeljeno je 50 sadnica jabuke, 60 šljive, 60 kruške, 35 višnje i 25 trešnje. U MZ Hrasnica I podijeljeno je 140 sadnica jabuke, 105 šljive, 105 kruške, 45 višnje i 40 trešnje. Hrasnica II: 140 sadnica jabuke, 105 šljive, 105 kruške, 45 višnje i 40 trešnje. U MZ Ilidža Centar podijeljeno je 50 sadnica jabuke, 40 šljive, 40 kruške, pet višnje i pet trešnje. Lužani: 60 sadnica jabuke, 50 šljive, 50 kruške, pet višnje te pet trešnje.

U MZ Vreoca podijeljeno je 80 sadnica  jabuke, 70 šljive, 70 kruške, pet višnje i pet sadnica trešnje. Vrelo Bosne 80 sadnica jabuke, 70 šljive, 70 kruške, po pet višnje i trešnje. U MZ Blažuj građani su dobili 150 sadnica jabuka, 120 šljive, 120 kruške, 85 višnje i 70 trešnje. Građani Rakovica dobili su 140 sadnica jabuke, 130 šljive, 120 kruške, 35 višnje, 30 trešnje. Osjek 140 sadnica jabuke, 120 šljive, 120 kruške, 35 višnje i 30  trešnje. Otes 80 sadnica jabuke, 80 šljive, 80 kruške, 30 višnje i 20 sadnica trešnje, Stup  80 sadnica jabuke, 80 šljive, 80 kruške, 30 višnje i 20 trešnje, Stup II: 80 sadnica jabuke, 50 šljive, 80 kruške, 30 višnje i 20 trešnje. Stanovnicima Stupkog brda podijeljeno je 50 sadnica jabuke,  50 šljive, 50 kruške, 20 višnje i 15 trešnje, navodi se u saopćenju Općine Ilidža.