- Republički štab za vanredne situacije se upoznao sa Informacijom Ministarstva unutrašnjih poslova o posebno otežanim uslovima rada policijskih službenika koji su radili u periodu od 15. marta do 15. aprila, a koji su prouzrokovani pojavom koronavirusa, kao i s predloženim zaključkom da se svakom policijskom službeniku koji je u navedenom periodu radio najmanje tri sedmice isplati jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000 KM - navodi se u saopćenju iz Vlade RS-a.

Predloženo je Fondu solidarnosti za obnovu RS da u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova omogući isplatu jednokratne novčane pomoći za svakog policijskog službenika u iznosu od 1.000 KM.

- Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova da Fondu solidarnosti za obnovu RS-a dostavi spisak policijskih službenika koji ispunjavaju uslove za isplatu jednokratne novčane - naglašeno je u saopćenju.