Nekima od njih ovo nije prvi već drugi, pa i treći mandat. Dvadeset i devet njih su profesionalni zastupnici za što primaju plaću. Evo šta su ti zastupnici po struci.

Zastupnica Admela Hodžić (SDA) po struci je magistar ekonomskih nauka, kao i njena kolegica iz stranke Amra Hasagić.

Zastupnica Amra Junuzović-Kaljić (NBL) je po zanimanju ljekar, a zastupnica Arijana Memić (NiP) je završila gimnaziju.

Bibija Kerla (DF) je ekonomski tehničar, a Bilsena Šahman (SBB) diplomirani farmaceut.

Samostalni zastupnik Damir Nikšić je magistar historije umjetnosti. I zastupnica Danijela Kristić (NiP) je magistrica, ali prava. Zastupnik Dževad Poturak (SBB) je magistar ekonomije iz oblasti općeg menadžmenta, a Elmedin Konaković (NiP)  je viši sportski menadžer. Završio je Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, gdje je bio i na postdiplomskom studiju. 

Elvedin Okerić (NiP) je diplomirani kriminalist, a Elvis Vreto (Klub nezavisnih zastupnika) ima završenu srednju školu, smjer mašinski tehničar.

Zastupnik Fahrudin Pecikoza (SBB) također ima četvrti stepen obrazovanja, sa zvanjem elektrotehničar jake struje.

Hamed Aljović (SDA) je bachelor fizike, dok je Haris Pleho (BOSS) diplomirani ekonomista. Zastupnik Igor Stojanović (SDP) je po struci profesor sociologije.

Jasna Duraković (Klub nezavisnih zastupnika) je doktorica žurnalističkih nauka, a Mahir Dević (SDA) profesor pedagogije.

Mirza Čelik (SDA) je magistar ekonomskih nauka, a Neira Dizdarević (Naša stranka) magistar menadžmenta.

Zastupnik Sabahudin Delalić (SDA) je magistar trener sporta, a Samir Suljević (SDP) je bachelor građevinskog inžinjerstva.

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević (SDA) je magistar menadžmenta. Sead Milavica (DF) je medicinski tehničar po struci, a Senad Hasanović (DF) diplomirani politolog.

Smiljana Viteškić (SDA) je doktor medicine, dok je Vedran Jakupović (NiP) magistar stomatoloških nauka.

Vibor Handžić (Naša stranka) je također magistar, ali politologije, dok je njegova stranačka kolegica Vildana Bešlija (Naša stranka) diplomirani ekonomista po struci.