Iz Fudbalskog saveza šturo su saopćili da su na pripreme stigli svi osim Kovačevića, a selektor Ivaylo Petev prije prvog treninga rekao je da ne zna zbog čeka golman nije tu.

- Od svih koje sam pozvao, jedino Kovačević nije tu. Ne znam zbog čega je to tako. Svako stoji iza svoje odluke - rekao je Petev.

Ovakve situacije predviđene su Pravilnikom o reprezentacijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine iz 2014. godine.

- Pozvani igrač dužan je odazvati se na pripreme i nastupe državne reprezentacije - piše u članu 12 ovog Pravilnika, a u članu 18 da učešće u reprezentaciji igrač može otkazati samo iz opravdanih razloga. Pod opravdanim ralozima smatraju se smrtni slučaj ili teška bolest u užoj porodici, teža povreda ili bolest.

Igrač je u slučaju teže povrede ili bolesti obavezan doputovati u zakazano mjesto, osim u izuzetnim slučajevima, koje su predmet odobrenja selektora, na prijedlog doktora odnosno državne reprezentacije.

Stepen povrede igrača ili njegove bolesti utvrđuju doktori reprezentacija.

VEZANI TEKST - Petev otkrio da jedan bh. fudbaler nije došao, a ne javlja se ni na pozive
 

Ako doktori smatraju da igrač treba biti dodatno pregledan, fudbaler je dužan odazvati se pozivu na dodatni pregled u roku od 24 sata. U slučaju nedolaska, smatra se da je igračev izostanak neopravdan.

U slučaju da se pozvani igrač ne može odazvati pozivu, dužan je o tome pismeno obavijestiti selektora putem administracije FSBiH. Pismeni otkaz sa obrazloženjem koje se šalje u roku od 48 sati od prijema pismenog poziva, može umjesto igrača poslati i njegov klub.

Igrač koji otkaže nastup u državnoj reprezentaciji zbog povrede ili bolesti, dužan je uz otkazivanje nastupa priložiti svu prateću medicinsku dokumentaciju, koja je
vezana uz povredu ili bolest, zbog kojih se otkazuje učešće u reprezentaciji.

- Protiv igrača koji bez opravdanog razloga zakasni ili se ne odazove na pripreme i nastup u reprezentaciji, na zahtjev selektora će biti podnesena disciplinska prijava Disciplinskoj komisiji FSBiH - piše u članu 21 Pravilnika.

Vladan Kovačević bio je među Zmajevima u prijateljskim utakmicama s Gruzijom i Luksemburgom, ali tada nije upisao minute, odnosno debitovao za nacionalni tim.