Jedan od tih zahtjeva je i onaj koji je uputio Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH, Kantonalni odbor KS, u kojem se, između ostalog, navodi da će nova školska godina "biti jedan od najvećih izazova, kako za radnike u osnovnim školama, tako i za same učenike".

- Jedan od tih izazova svakako jeste zdravstvena sigurnost učenika i radnika u osnovnim školama, gdje zbog epidemiološke situacije niko od radnika sa sigurnošću ne može tvrditi da nije zaražen Corona virusom. Imajući u vidu navedeno, od Vas kao prvog čovjeka Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, tražimo da u cilju preventivnog djelovanja u zaštiti učenika i radnika u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja poduzmete odgovarajuće aktivnosti kako bi prije početka školske 2020/2021. godine obezbijedili testiranje svih radnika na koronavirus u osnovnim školama na području KS – navodi se u zahtjevu koji je upućen direktno ministru Anisu Kriviću.

Dijeljenje odgovornosti

Direktori sarajevskih osnovnih škola jučer su na sastanku svog Udruženja usvojili više zahtjeva odnosno zaključaka, koje su uputili ministru Kriviću.

Kako je nakon sastanka, kojem je prisustvovao i ministar, izjavio Hajrudin Ćuprija, predsjednik Udruženja direktora osnovnih škola KS, obećano je da će svi njihovi zahtjevi biti ispoštovani do početka nove školske godine.

- Tako da smo mi u toku priprema, i ako se svi naši zahtjevi realiziraju, kako je danas ministar rekao, škole mogu biti spremne za početak nove školske godine – kazao je Ćuprija za RSE, dodavši da ne žele sami da snose odgovornost, jer se radi o jednoj ozbiljnoj situaciji, o zdravlju učenika, uposlenika i njihovih bližnjih, te da su tražili da akte koje dobijaju od Ministarstva ne dobijaju u formi obavijesti nego da se šalju u formi naredbi.

- Na taj način ćemo zajednički naravno dijeliti i odgovornost – izjavio je Ćuprija.

Iz Ministarstva je danas saopćeno kako izjave povodom "nepravovremenog djelovanja" iznose u javnost, a koje su "očigledno zasnovane na nepotpunim informacijama, ne bi izazvale dodatni stres i paniku među učenicima, nastavnicima i roditeljima" obavještavaju učenike i njihove roditelje da je Ministarstvo obezbijedilo 30.000 zaštitnih maski, a u narednom periodu će biti obezbijeđen i veći broj, kao i 3.874 pakovanja dezinfekcionog sredstva, te oko 4.000 pakovanja tečnog sapuna za osnovne i srednje škole u KS.

- Ministarstvo je obezbijedilo dodatna finansijska sredstva za škole u iznosu od 900 do 1.200 KM po školi, u ovisnosti od veličine škole. Pored toga, škole već raspolažu sredstvima koja mogu koristiti za nabavku svega što je neophodno za poštivanje epidemioloških mjera – navodi se, između ostalog, u saopćenju.

Dodaje se kako je Ministarstvo obezbijedilo da HES timovi Zavoda za javno zdravstvo KS posjete sve škole u KS, te da su na njihov zahtjev blagovremeno donesene epidemiološke mjere Zavoda za javno zdravstvo KS za sigurno odvijanje nastave u uslovima pandemije COVID-19.

- Ministarstvo je dostavilo školama Protokol za postupanje odgovornih osoba u školama u KS u slučaju pojave COVID-19 u istim, izrađena su tri modela nastave koji su spremni za primjenu u ovisnosti od epidemiološke situacije i preporuka Zavoda za javno zdravstvo KS, te je izrađena Metodologija realizacije online nastave u KS, kako bi ona učenicima bila pistupačnija, lakša, bolja i kvalitetnija, te kako bi zahtjevala minimalan angažman roditelja učenika nižih razreda – stoji, između ostalog, u saopćenju.

"KS je spremniji u odnosu na druge kantone"

Ističe se da s obzirom na sve što je Ministarstvo poduzelo, u KS ne postoji potreba da se odgađa školska godina, jer Kanton Sarajevo spremno dočekuje 1. septembar u vanrednim uslovima.

- Usmjeren sam na rješavanje ovih bitnih pitanja, te se ne bavim razlozima koji su ponukali neke druge kantone u FBiH da odgode početak nastave u ovoj školskoj godini, iako su na sastanku svih ministara obrazovanja u FBiH izrazili spremnost da nastava počne prema školskom kalendaru, odnosno zakonima koji su na snazi u tim kantonima – kazao je ministar Krivić.

Podsjetio je da je Federalno ministarstvo za obrazovanje zahtijevalo da im se dostavi sarajevski kombinovani model nastave, Metodologija i Smjernice, kao i da se nastavnicima drugih kantona omogući prisustvovanje edukacijama koje će Ministarstvo u KS realizirati u prve dvije sedmice nastave.

- Uzimajući to u obzir, kao i navedene realizovane aktivnosti, smatram da je očigledno da je KS itekako spremniji, u odnosu na druge kantone, da počne sa nastavom na vrijeme, kako je to i planirano školskim kalendarom. ️Ne radi se, dakle, o prividnoj, nego o stvarnoj spremnosti Ministarstva da odgovori izazovu sigurnog početka nove školske godine i kontrolisanog povratka učenika u školske klupe, u skladu sa preporukama UNICEF-a i Zavoda za javno zdravstvo KS – istakao je ministar.

Pozvao je sve one koji smatraju potrebnim ili korisnim da u javnosti komentarišu i daju prijedloge u vezi sa početkom školske godine, "da takve izjave bar budu zasnovane na provjerenim informacijama, jer u suprotnom stvaraju neosnovanu paniku i strah da u školama nisu ispunjeni uslovi za pohađanje nastave po kombinovanom modelu, što nikako ne doprinosi boljem rješenju i nije u interesu naše djece".

- Nadam se da ćete u narednom periodu biti dovoljno savjesni i odgovorni da početak školske godine i pitanja koja se direktno tiču interesa djece ne koristite za postizanje svojih političkih ciljeva. Djeca prije svega – zaključio je ministar Krivić.