Visoko sudsko i tužilaško vijeće (VSTV) BiH bavilo se na posljednjoj sjednici utvrđivanjem prijedloga mišljenja o rezultatima rada u 2018. godini za Vrhovni sud Federacije BiH i Tužilaštvo BiH.  

Kako je navedeno u objavljenim zaključcima, Vijeće je usvojilo mišljenja o ostvarenim zadovoljavajućim prošlogodišnjim rezultatima rada za ove dvije pravosudne institucije.  

Međutim, Vijeće je donijelo odluku da se mišljenja o radu za 2018. godinu neće pretvarati u godišnje ocjene rada predsjednika sudova i glavnih tužilaca najviše instance. Mišljenja VSTVBiH o radu ovih institucija se mogu pretvoriti u godišnje ocjene rada ukoliko to bude potrebno za utvrđivanje stručnosti kandidata u postupku imenovanja.

- Vijeće je usvojio zaključak da se u mišljenjima o radu za 2018. godinu ukaže predsjedniku Vrhovnog suda Federacije BiH (Milorad Novković) i glavnoj tužiteljici Tužilaštva BiH (Gordana Tadić) da će se dosadašnja procedura ocjene ostvarenih rezultata rada izmijeniti, na način da će VSTVBiH u budućnosti ocjenjivati rad predsjednika i glavnih tužilaca pravosudnih institucija najviše instance za 2019. godinu u skladu sa novim pravnim okvirom za ocjenjivanje svih nosilaca pravosudne funkcije u BiH – navodi VSTV u zaključku.