Nakon što su komponente Armije RBiH i HVO-a dogovorili da na nivou FBiH postoje četiri temeljna udruženja, Savez RVI paraplegičara zatražio je da bude peta kategorija. Nakon toga, HVO je insistirao i da s njihove strane postoji peta kategorija, logoraši.

Tri čovjeka naprave udruženje i nosaju pečate u džepovima

Podsjećanja radi, novi zakon propisuje norme koje će morati ispuniti svaka od boračkih organizacija na kantonalnom nivou, odnosno, ukoliko želi da bude boračka organizacija od posebnog društvenog interesa za FBiH. Primjera radi, boračka organizacija koja želi da bude reprezentativna i predstavlja boračku kategoriju ima obavezu da prikupi najmanje 50 posto članstva iz te kategorije.

- Mi smo za to da se više uvede red u ta boračka udruženja, da po nama ljudi ne pljuju. Sada imamo anarhiju u općinama, kantonima gdje tri čovjeka naprave udruženje i nose pečate u džepu. Sa tim nigdje nismo prispjeli. Naš savez je ozbiljna organizacija koja je ustrojena sa svih aspekata. Tražimo red, da se više zna ko koga predstavlja, a ne da se ljudi po ulici predstavljaju, a pojma nemaju o zakonima - govori nam Esad Delić, predsjednik Saveza RVI FBiH.

Dodaje kako je predsjednik Saveza RVI paraplegičara FBiH Mujo Aganović tražio da oni imaju svoje mjesto u zakonu, da sami predstavljaju svoje interese.

- Mislimo da je to bez ikakve potrebe jer mi kao Savez RVI FBiH zastupamo paraplegičare. Ni u čemu ti ljudi nisu izostavljeni, niti će biti u svojim prinadležnostima i oni su u našem zakonu u svemu tretirani. Mi imamo deset kategorija RVI i zamislite kada bismo mi sada napravili 200 saveza i da su svi od interesa države. Je li to normalno? Zna se u Savezu da su paraplegičari prva kategorija 100 posto. Mi nismo za cjepkanje, dijeljenje - govori Delić.

VEZANI TEKST - Šta je sporno Klubu Hrvata u Domu naroda FBiH, pa još nema zakona o boračkim udruženjima?

Pričali smo i sa Ivom Tadićem (HDZ), predsjednikom Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda FBiH.

- Postojao je dogovor, imamo četiri temeljna udruženja kako smo kazali porodice poginulih, RVI, nosioci najvećih ratnih priznanja i veterani. Tu nema ništa sporno, taj dio je dogovoren. U međuvremenu pojavio se problem ili inicijativa da pripadnici Armije RBiH predlažu 100-postotne RVI paraplegičare da uđu u zakon kao peta kategorija i mi nismo za taj dio jer smatramo da su oni već riješeni zakonom o braniocima i kao RVI. Ukoliko insistiraju na tome, onda mi tražimo petu grupu, da to budu zatočeni - govori Tadić.

Upitali smo Tadića ko treba delegirati ponovo zakon prema Domu naroda FBiH.

Tražimo da paraplegičari ARBiH budu u rangu sa paraplegičarima HVO-a

- Po meni bi bilo daleko najbolje da ta udruženja unutar sebe usaglase i da Federalno ministarstvo za boračka pitanja predloži zakon prema Vladi FBiH, a ona prema Parlamentu FBiH. Ukoliko budemo išli pojedinačno, onda ćemo napraviti problem. Ovdje se mora postići koncenzus, a ne da se preglasavamo - govori Tadić.

Zatražili smo i komentar Muje Aganovića, predsjednika Saveza RVI paraplegičara FBiH.

- Savez je formiran 2003. godine, upravo zbog činjenice što druge kategorije, uključujući i Savez RVI FBiH, nisu uspjeli dosegnuti do suštine problematike ove kategorije kao najteže. I mi nismo sretni zbog činjenice što smo se morali formirati, mi smo natjerani na to. Ne mogu nas zastupati i nikada nisu mogli kako treba jer činjenica je da pet godina ovaj savez kroz zakonodavnu i izvršnu vlast traži poboljšanje materijalno-finansijskog statusa ove kategorije. A ključni otpor u tom su upravo ovi savezi koji kažu da nas zastupaju - govori nam Aganović.

Osvrnuo se i na HVO komponentu RVI paraplegičara.

- Veći dio njih, 95 posto, su riješeni. Svoja prava ostvaruju u Republici Hrvatskoj, a njihova primanja su od 3.500 do 4.000 KM prema 7.000 KM. Tražimo da pripadnici ARBiH ovog ranga imaju isti status kao pripadnici HVO-a koji konzumiraju prava iz RH ili u suprotnom da se taj sporazum između naše zemlje i Hrvatske povuče, da se vrate na isplatu u Bosnu. I još nešto, ko se to dogovorio i ko je dao njima za pravo da oni postave četiri, četiri. Naime, HVO je pet puta manje brojna komponenta kao učesnik rata i otkud im pravo da ganjaju paritet. I, mi nismo peto, već udruženje broj jedan - poručio je Aganović.