Analizom arheoloških iskopavanja srednjovjekovnog grada Bobovca u kraljevskoj grobnoj kapeli, između ostalog, pronađeni su posmrtni ostaci koji su pripadali bosankoj kraljici Doroteji Gorjanskoj, objavio je Zemaljski muzej na svojoj Facebook stranici. 

- Prema zapažanjima i interpretaciji Pave Anđelića grobna raka Gorjanske bila je u donjem južnom spratu kapele, obložena vrlo jednostavnim ali masivnim kamenim pločama. Prilikom iskopavanja grobnica je izgledala netaknuto, ali napuknuća na nadgrobnoj ploči ukazivala su da je i ova grobnica opljačkana. U samoj grobnici nađena je jedna gomilica polutrulih kostiju među kojima se nazirala jedna srebrna žica sa vezenih ukrasa na haljini. Prema analzama antropologa Živka Mikića osteološki materijal pripadao je ženskoj osobi preko 20 godina. Od kraljičine nadgrobne ploče mogla su se idetificirati samo dva fragmenta: dio donjeg dijela naborane duge haljine sa vrhom lijeve cipele te predstava naborane haljine koja je bila prebačena preko ruke ili ramena - objavljeno je. 

Doroteja Gorjanska postala je bosanska kraljica udajom za kralja Tvrtka II 1428. godine. Tačan datum njene smrti se ne zna ali se može zaključiti da se to desilo između 19. i 24. septembra 1438. godine.