U 2016. godini u Ured je stiglo 37 prijava, 2017. taj broj se povećao na 89 prijava, 2018. stiglo je 87 prijava, u 2019. čak 372 prijave i u ovoj godini za prvih čest i po mjeseci 179 prijava.

- Ako posmatramo broj prijava prema vrsti nepravilnosti na koju se odnose prijave, najveći broj prijava odnosi se na nepravilnosti u zapošljavanju 229, potom slijede prijave vezano za kršenje zakona i drugih propisa 179, prijave koje se odnose na zloupotrebu javne funkcije 127, prijave koje se odnose na ostale nepravilnosti 94, prijave koje se odnose na zloupotrebu javnih sredstava 57, prijave koje se odnose na sukob interesa 28, prijave koje se odnose na zloupotrebu u javnim nabavkama 26, prijave koje se odnose na krivotvorenje isprave 16 i u konačnici prijave koje se odnose na kršenje Zakona o prijavljivanju imovine 8 – pojašnjava za Faktor šef ovog ureda Erudan Kafedžić.

Od ukupnog broja zaprimljenih prijava, 63 su proslijeđene u Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo.

- Prema informacija kojima raspolaže Ured, jedna prijava Ureda ishodila je donošenjem osuđujuće presude, dok su povodom dvije prijave Ureda podignute optužnice od strane Kantonalnog tužilaštva KS. Također, prema obavijestima koje je Ured do današnjeg dana zaprimio od strane Kantonalnog tuzilaštva KS, ovo Tužilaštvo je formiralo krivične predmete povodom 6 prijava Ureda, dok se pretežan broj dostavljenih prijava od strane Ureda, nalazi u fazi provjera - navodi naš sagovornik.  

Kada je riječ o aktivnostima koje se odnose na provođenje Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, Ured je do današnjeg dana izdao ukupno 227 prekršajnih naloga, i to zbog kršenja odredbe člana 10. ovog Zakona, kojim je propisana obaveza godišnjeg prijavljivanja imovine od strane nosioca javnih funkcija.

- Ured je zaključno sa današnjim danom izvršio provjeru imovine za ukupno 44 nosioca javne funkcije. Od tog broja, u 29 slučajeva su utvrđene određene nesrazmjere između podataka koje su nosioci javnih funkcija naveli u Obrascu prijave imovine, sa relevantnim podacima nadležnih organa vlasti i drugih pravnih lica koje je Ured prikupio u postupku provjere - navodi Kafedžić.