Kako nam je potvrđeno u Općini Centar, za četvrtak je najavljena tematska sjednica Općinskog vijeća na kojoj će biti govora o lokalitetu Hastahana, ali više detalja o čemu će konkretno na toj sjednici biti riječ, nisu imali.

Općini Centar poslali smo upit da li je sa Centralnom bankom BiH postignut kompromis u vezi sa gradnjom na lokalitetu Hastahana, te na koji način namjeravaju riješiti njihov zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti. Međutim, odgovore nismo dobili. Jedan od pokušaja Srđana Mandića, načelnika Općine Centar, da izgladi situaciju bila je ponuda zamjenske lokacije Centralnoj banci BiH, što su oni odbili.

Zaštitni pojas nacionalnog spomenika

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika sredinom juna zaključila je da gradnja poslovne zgrade na prostoru Hastahane nije u skladu sa odredbama Odluke Komisije o proglašenju Historijskog urbanog krajolika Sarajevo, nacionalnim spomenikom BiH.

VEZANI TEKST - Centralna banka BiH: Zakoniti smo vlasnik kupljene parcele na lokalitetu Hastahana

- Predmetno dobro se nalazi u zaštitnom pojasu nacionalnog spomenika Historijski urbani krajolik Sarajeva te se na njega primjenjuju mjere zaštite utvrđene Odlukom Komisije – naveli su.

Komisija je, između ostalog, ocijenila da taj prostor predstavlja potencijalno arheološko nalazište za koje je potrebno osigurati uvjete za provođenje arheoloških istraživanja.

Iz CBBiH kazali su nam da još zvanično nisu zaprimili mišljenje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

- Informacija o tome je objavljena na društvenim mrežama. CBBiH je blagovremeno, putem angažovanog advokata, reagovala i opovrgla sve navode iz predmetnog mišljenja, te isto zasnovala na važećim propisima. Navedeno očitovanje CBBiH dostavljeno je i Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i Općini Centar – navodi se u odgovoru na upit Faktora.

Posjetili su da je od posljednjeg dokumenta koji su uputili Općini Centar prošlo već više od dva mjeseca, a da je od njihove dopune zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti i dostavljanja projekta Općini prošlo više od šest mjeseci, što je izvan svih rokova za postupanje propisanih zakonom.

- Nikada nismo dobili povratnu informaciju niti je naš zahtjev riješen. Na takav način, Općina Centar kao ovlašteni organ za izdavanje urbanističke saglasnosti i rješavanje zahtjeva, nastavlja sa kršenjem zakonskih rokova za postupanje. Zbog ovoga smo već regovali i kod drugih nadležnih institucija – istakli su iz CBBiH.

CBBiH je predmetno zemljište kupila u decembru 2019. godine, u skladu sa važećim propisima, kao i dokumentima Općine Centar koji su još na snazi – Regulacionim planom i Odlukom Općinskog vijeća.

- CBBiH je savjesni i zakoniti vlasnik parcele, a kupoprodajnim ugovorom je jasno definisano da je zemljište kupljeno sa isključivim ciljem izgradnje poslovnog objekta za potrebe Glavne jedinice Sarajevo – dodali su.

CBBiH zagovornik parka

Iz CBBiH su naglasili, što ne osporava ni Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika, da je jasno da parcela u vlasništvu CBBiH nije nacionalni spomenik, nego se nalazi u tzv. "zoni zaštitnog pojasa".

VEZANI TEKST - Centralna banka odbila Mandićevu ponudu: Ne koristite nas u političke i promotivne svrhe

- Niti po jednom važećem propisu ili odluci ne postoji apsolutna zabrana gradnje u tom području. Svjedoci smo da su danas, u centru Sarajeva, brojni građevinski zahvati započeti upravo u navedenoj zoni, bez bilo kakvih administrativnih prepreka, kao i da se dozvole za gradnju i postavljanje objekata u Općini Centar izdaju vrlo ažurno. To, međutim, nije slučaj sa zahtjevom CBBiH.

I dalje ostaje nejasno po kojim kriterijima se parking prostor, koji je važećim Regulacionim planom predviđen za građenje, može tretirati kao nacionalni spomenik.

- CBBiH je od samog početka naglašavala da će poduzeti sve aktivnosti u smislu adekvatnog upravljanja procesom građevinskih radova u slučaju pronalaska bilo kakvog predmeta koji bi mogao biti značajan s arheološkog aspekta. S tim u vezi, nisu nam jasna apsolutna odbacivanja odličnog projekta koji ni na koji način ne ugrožava prostor budućeg parka i zelene površine, za čije uređenje smo također iskazali opredijeljenost i ponudili svoje ideje.

Dodali su kako su i ranije naglašavali da je CBBiH najveći zagovornik parka i da će realizaciji u tom smislu dati punu podršku.

- Istovremeno, iako se općinske strukture i neformalne grupe građana predstavljaju kao borci za zaštitu zelenih površina, mi svjedočimo situaciji u kojoj se na području lokaliteta Hastahana nije promijenilo apsolutno ništa i vrlo je evidentno da će tako i ostati do daljnjeg, sve dok se na tom području ne pojavi ozbiljan investitor koji će pažnju posvetiti i ovom dijelu lokaliteta. Ne vidimo da u tom kontekstu postoji bolji investitor od državne institucije – naveli su iz CBBiH.

Istakli su da i dalje formalno-pravno nema nikakvih prepreka za izdavanje urbanističke saglasnosti, u skladu s Regulacionim planom, a da su svi drugi koraci koji se pokušavaju realizirati, suprotni propisima i načelima pravne sigurnosti, te da općinsku administraciju vode u donošenje pravno upitnih i štetnih odluka.

U CBBiH, između ostalog, ne vide niti jedan racionalan ni pravno utemeljen razlog da Općina Centar ne izvrši svoju ugovornu i zakonsku obaveze.

- Ipak, ukoliko se to desi, CBBiH će koristiti sve raspoložive pravne mehanizme za zaštitu svojih legitimnih interesa jer je institucija dovedena u situaciju apsolutne pravne nesigurnosti, te je time kao zakoniti vlasnik onemogućena da koristi nekretninu u svrhe u koje je istu kupila, iako je sve svoje ugovorne obaveze uredno i blagovremeno izvršila – zaključili su iz CBBiH.