Informaciju o tome da je Islamski centar "Ebu Hanife" u Beču, u sklopu koje se nalazi istoimena džamija, oskrnavljen objavio je prof. Abdullah Mujić. Iscrtan je grafit "četiri S".

Islamski centar Bošnjaka u Austriji "Ebu Hanife" spada među najstarije i najveće džemate u Austriji.