Segmedina Srna-Bajramović, zastupnica Socijaldemokratske partije BiH u Skupštini Kantona Sarajevo, smatra da borba za očuvanje cjelovitosti države u kojoj živimo, Bosne i Hercegovine, i borba za čuvanje tradicijskih vrijednosti bosanskohercegovačkoga društva podrazumijeva našu konstantnu borbu za sve njene krajeve, gradove, građane, vrijednosti.

-To bi, najprije, morali znati oni koji se deklarativno zalažu za bolje, sretnije, prosperitetnije, građanskije bosanskohercegovačko društvo. Trebalo bi da kandidatura dvaju bh. gradova za Evropsku prijestolnicu kulture, Mostara i Banje Luke, bude, prije svega, u interesu Bosne i Hercegovine, jer kultura, kao naročiti oblik svijesti, stvaralaštva, ponašanja, treba, primarno, biti u interesu sviju…

Neodgovorno je opredjeljivati se za bilo koju ponuđenu opciju. Sretna bih bila da je, recimo, i Tuzla u toj priči. Zašto ne? Pa neka prijestolnica evropske kulture bude onaj bh. grad koji ponudi najbolje potencijalne organizacijske uvjete! I Banja Luka, i Mostar, i Tuzla su, prije svega, naši, bosanskohercegovački gradovi.

Bilo bi jako opasno i antikulturno podlijegati ikakvim naciokratskim interesima. To što je izrekao premijer Forto mogao je izreći samo u svoje ime i grupe koju predstavlja. Banja Luka i Mostar zaslužuju jednake šanse u kandidaturi za evropsku prijestolnicu kulture!- smatra Srna-Bajramović, saopćio je SDP na svojoj web stranici.

VEZANI TEKST - Mostar i Banja Luka kandidati za Evropsku prijestolnicu, Forto: Želimo da Banja Luka pobijedi