Tako Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama Sarajevo – šume d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu nije usvojen na današnjoj sjednici Skupštine KS, dok je usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2019. godinu sa 26 glasova za.

Zastupnici su čuli i izlaganja direktora kantonalnih ustanova socijalne zaštite.

Skupština je usvojila Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba za 2020. godinu, zatim sa 29 glasova za usvojen je i Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalni centar za socijalni rad za 2020. godinu.

Hase Tirić, direktor Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus, kazao je u ovom trenutku ustanova u jako teškoj situaciji, te kako je treba ili ugasiti, odnosno pripojiti nekoj drugoj ustanovi ili joj pomoći da bude ono što je bila nekada.

Naveo je kako su tokom tri godine promijenjena tri direktora, a da je u pet godina 15 uposlenika otišlo da radi u druge ustanove.

- To je jedina ustanova iz socijalnog sektora koja nema svoje kancelarije, ni direktor ni stručne službe. Jedan od prethodnih direktora otkazao je kancelarije te su uposlenici zauzeli prostorije za klijente, i nemamo gdje da smjestimo klijente. Imamo probleme sa hranom također, oko 40 feninga se izdvaja za obrok za jednog klijenta – naveo je Tirić između ostalog.

Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2020. godinu je usvojen, kao i izvještaji Kantonalne javne ustanove Odgojni centar Kantona Sarajevo za 2020. godinu, zatim Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2020. godinu

Tarik Smailbegović, direktor Doma Bjelave kazao je da je tokom 2020. godine u Domu bilo zbrinuto 90 djece.

Sa 27 glasova za usvojen je i izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove Porodično savjetovalište za 2020. godinu.

Zastupnica Segmedina Srna-Bajramović istakla je da se izvještaji socijalnih ustanova u KS svake godine samo ponavljaju, a navela je kako je sistem socijalne zaštite u KS zastario, davno prevaziđen i ne prati promjene u društvu niti potrebe građana, te da ne doživljava reforme koje se događaju svuda. 

- Sistem socijalne zaštite sveo na institucionalizaciju korisnika i materijalna davanja koja nisu primjerena zadovoljavanju minimuma potreba pojedinaca i porodica. Ništa se ne čini da korisnici izlaze iz uloge korisnika i prelaze u ulogu participanta u društvu ali i sistemu socijalne zaštite - navela je Srna-Bajramović.

Danas je prvo sa početkom u 10 sati trebala biti održana hitna sjednica Skupštine posvećena organizaciji odlaska bosanskohercegovačkih poduzetnika na najpoznatiji svjetski sajam poduzetništva u Dubaji - EXPO 2020 međutim održavanje sjednice je pomjereno kako bi se pripremili materijali, a nastavljena je redovna sjednica koja je prekinuta jučer.

Očekuje se da se ta sjednica održi nakon što se razmotre sve tačke dnevnog reda redovne sjednice.