Sjednica je prekinuta jer nisu postojali uvjeti za dalji rad, odnosno jer nije donesena Odluka Centralne izborne komisije po žalbi vijećnika Srđana Srdića, kazao nam je Nijaz Džaka (Narod i pravda), zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

- Nakon što su vijećnici Općinskog vijeća Novo Sarajevo kreirali kandidacijske liste za izbor vijećnika u Gradsko vijeće, Centralna izborna komisija je potvrdila liste i preduvjeti za izbor gradskih vijećnika su bili ispunjeni. Nakon potvrđivanja lista CIK-a vijećnik Srđan Srdić je uložio žalbu na listu na kojoj se i on nalazio. Nepoznat nam je slučaj poput ovog, da neko uloži žalbu na listu koju je sam sačinio, ali eto i to je naša realnost – veli Džaka i pojašnjava:

- U Općinskom vijeću Novo Sarajevo ne postoji problem u izboru vijećnika za Gradsko vijeće, jer sve se odvijale u skladu sa propisanim procedurama i u nastavku prekinute sjednice će se odvijati. Uvjeren sam da će moje kolege vijećnici iz Općinskog vijeća Novo Sarajevo izabrati najbolje predstavnike u Gradsko vijeće Grada Sarajeva. Neophodno je ukazati na činjenicu da je kolega Srdić svojom žalbom, na samog sebe, nepotrebno zakočio cijeli proces izbora za Gradsko vijeće i doveo nas u situaciju da produžavamo postavljene rokove, a za što ne vjerujem da je u interesu građana - smatra naš sagovornik.

Džaka dodaje da Srđan Srdić svjesno opstruirao održavanje Sjednice Općinskog vijeća, a evo i zbog čega.

- Srdić ima namjeru da se održi sjednica Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo, te na osnovu rezultata izbora iz te gradske Općine pripremio bi svoju strategiju za glasanje u Općinskom vijeću Novo Sarajevo. Time je još jednom pokazao kalkulantski odnos u svim procesima važnim za građane Sarajeva iako se svojski trudio da se predstavi kao moralna vertikala Općinskog vijeća i Gradskog vijeća čiji je bio član i u prethodnom sazivu. Da nije bilo pomenutih dešavanja i mi bismo poput kolega iz općina Stari Grad i Centar pokazali viši stepen odgovornosti prema građanima, te u predviđenim rokovima izabrali naše kolege vijećnike za predstavljanje u Gradskom vijeću - ističe Nijaz Džaka.

Srdić je samostalni vijećnik, a u Vijeće Novog Sarajeva je ušao kao član Naroda i pravde.