Naime, on je na svom profilu na Facebooku podijelio video uz koji je napisao:

- Sarajevski ćilim dobija svoje obrise. Radovi se odvijaju punim intenzitetom. 

Načelnik je snimio i tablu na kojoj jasno stoji rok završetka radova. 

U videu se vidi da su radovi započeti 26. decembra. Planirani rok za izvođenje radova po ugovoru je bio 70 dana i prema tome šetalište je već trebalo biti završeno.

Cilj realizacije projekta rekonstrukcije šetališta "Pješačka zona – Sarajevski ćilim" je sigurna i vizuelno primamljiva šetnica sa pratećom infrastrukturom, u urbanom centru grada.

U opisu koncepta projekta navedeno je da se kombinacijom više vrsta kamenih ploča i zelenila, duž šetališta, stvara jedinstvena površina – "ćilim" po čemu je projekat i dobio naziv "Sarajevski ćilim".