Postojeći objekt u ulici Grbavička broj 62-68, prema planu, treba da bude srušen nakon izgradnje zamjenske stambeno-poslovne zgrade, a na njegovom mjestu treba da bude kružni saobraćajni tok, čime će biti spojena dva dijela Južne longitudinale.

Sastanku su osim općinskog načelnika prisustvovali ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adi Kalem sa saradnicima te predstavnici nadležnih općinskih službi.

Prema saopćenju, budući da se radi o dugogodišnjem problemu za koji prethodna Vlada Kantona nije imala sluha, a zbog kojeg dosad nije mogla biti završena gradnja cjelokupne trase Južne longitudinale, načelnik Koldžo je sazvao sastanak s ciljem rješavanja procesa koji nisu u direktnoj nadležnosti Općine Novo Sarajevo a tiču će dinamike privođenja predmetnog zemljišta planiranoj namjeni.