Subota, 23.01.2021.

Mnogo ciljeva

Sporazum spreman: Hoće li Vlada KS moći spasiti GRAS?

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo nastoje naći najbolje rješenje za KJKP GRAS, preduzeće koje je pred kolapsom. Ovih dana trebao bi biti potpisan sporazum o rješavanju problema u poslovanju GRAS-a.

Brojni su problemi sa kojima se preduzeće suočava od dugovanja prema Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine od oko 33.660.000,00 KM, zatim dugovanja prema Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine od oko 90.440.000,00 KM i dugovanje GRAS-a prema radnicima koji su tužili preduzeće zbog radnih sporova u skladu sa kolektivnim ugovorom za oblast komunalne privrede u iznosu od oko 20 miliona maraka.

Problem u poslovanju predstavlja i nedovoljan broj vozila, loše stanje tramvajske pruge, neadekvatan sistem naplate karata i upravljanja javnim prijevozom.

Ovim sporazumom GRAS se obavezuje da će postići sporazum sa radnicima preduzeća koji imaju tužbe prema preduzeću na način da se zaključi sporazum o isplati obaveze osnovnog duga na rate i uz uvjet da radnici odustanu od svojih potraživanja za kamate, kao i da će povući sve tužbe koje je GRAS pokrenuo protiv Kantona Sarajevo uz izjavu da ne postoji mogućnost ponovnog pokretanja tužbe po istom osnovu.

Ukoliko se potpiše sporazum, Uprava preduzeća i Sindikat uposlenika će pristati na "bezuvjetno provođenje restruktuiranja preduzeća GRAS kroz smanjivanje broja uposlenih i donošenja optimalne organizacione strukture".

VEZANI TEKST - GRAS tone sve dublje, direktora i šefova imaju na "izvoz", a kolike su plaće?

Kanton Sarajevo se obavezuje da će planirati dodatna sredstva u Budžetima Kantona Sarajevo za period 2021-2030. godina za rješavanje dugovanja u ukupnom iznosu od 150 miliona KM, odnosno u minimalnom iznosu od 15.000.000 KM godišnje, kao i da će investirati sredstva u kapitalne projekte iz oblasti javnog prijevoza putnika u periodu 2021-2025. godina u minimalnom iznosu od 210.514.130 KM.

Kanton bi trebao planirati redovna sredstva za subvencije javnog prijevoza putnika (za prevoznike KJKP GRAS i Centrontrans Eurolines d.d. Sarajevo) i pokriće gubitka KJKP GRAS za period 2021-2030. godina u minimalnom iznosu od 30 miliona godišnje, kao i planirati dodatna sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu u minimalnom iznosu od 3.660.000 KM za izmirenje dijela obaveza prema Upravi za indirektno oporezivanje Bosne  Hercegovine i 2.000.000 KM po tužbama radnika zbog radnih sporova.

Rješenje duga prema Upravi za indirektno oporezivanje u približnom iznosu od oko 33.660.000 KM će se realizovati na način da će se odmah nakon planiranja dodatnih sredstva u Budžetu KS za 2020. godinu, isplatiti iznos za dug prema UIO za koji se vodi postupak izvršenja pred nadležnim sudom u Sarajevu u iznosu od približno 3.660.000 KM, dok će se za preostali dug u iznosu od približno 30.000.000 KM, nakon potpisivanje ovoga Sporazuma na osnovu kojeg će KS preuzeti obavezu osiguravanja sredstava u budžetima Kantona Sarajevo u periodu 2021-2023. godina, za obaveze KJKP GRAS prema UIO potpisati sporazum sa UIO o reprogramiranju duga odnosno plaćanje duga u 36 rata na tri godine uz osiguravanje imovine kao garancija da će dug biti namiren u vidu bankovne garancije ili zaloga na imovini dužnika ili izjave trećeg lica.

Rješenje osnovnog duga prema Poreznoj upravi FBiH iznosu od oko 90.440.000 KM će se realizovati na način da se postigne sporazum između Porezne uprave i KJKP GRAS o plaćanju duga u skladu sa dinamikom plaćanja koja odgovara dužniku. Kanton će pomoći GRAS-u da postigne sporazum i da izmiruje obaveze sa Poreznom upravom FBiH na način da se postigne sporazum kojim bi se odgodilo plaćanje obaveza iz prethodnog perioda za maksimalan period, a nakon isteka toga perioda da se postigne sporazum o izmirivanju obaveza na period od 10 godina.

Nakon izmirenja osnovnog duga prema Poreznoj upravi bi trebalo omogućiti pokretanje procedure za otpis obaveze GRAS-a po osnovu kamata i troškova prinudne naplate.

Rješavanje duga KJKP GRAS prema uposlenim radnicima preduzeća koji su tužili preduzeće zbog radnih sporova u skladu sa kolektivnim ugovorom za oblast komunalne privrede u približnom iznosu od 20.000.000 KM bi se realizovao na način da se postigne sporazum sa ovlaštenim advokatom radnika kojim bi radnici dostavili izjave da pristaju na izmirenje obaveza po osnovu glavnog duga na rate i da odustaju od svojih potraživanja za kamate.

Kanton Sarajevo bi planirao dodatna sredstva u iznosu od 2.000.000 KM za isplatu dijela potraživanja prema radnicima u ovoj godini, dok bi se za preostali iznos potraživanja planirala sredstva u budžetima KS u periodu od 2021-2025. godine čime bi sva potraživanja bila namirena u periodu od 5 godina od dana potpisivanja ovog sporazuma.

Restruktuiranje preduzeća kroz smanjivanje broja zaposlenih će se realizovati na način da će uprava GRAS-a uz bezuvjetnu saglasnost Sindikata pripremiti novu organizacionu strukturu preduzeća sa sistematizacijom radnih mjesta, te planom smanjivanja ukupnog broja uposlenih koji će uključivati i program zbrinjavanja viška uposlenih u preduzeću.

Da li će spasa za GRAS biti i nakon provedenih mjera ostaje da se vidi.

Faktor pratite putem aplikacija za Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook i Twitter.
Zabranjeno je prenošenje sadržaja bez odobrenja redakcije. Kontaktirajte nas na [email protected].
Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Najnovije Najčitanije Na vrh