Uposlenici Službe za privredu i finansije Općine Centar u februaru 2019. godine otkrili su da je dio fasade Halidovog dvora u ulici Hiseta prefarban drečavom zelenom bojom, a inspekcija je naložila da se fasada vrati u prvobitno stanje, ali to još nije urađeno.

Nervin Dacić, direktor Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, rekao je da je Zavod uradio svoj posao i fasada se na Halidovom dvoru treba vratiti u prvobitno stanje, ali još se ne zna kada će biti završeno.

Halidov dvor je izgrađen 1923. godine i spada u kulturno-historijsko i naslijeđe Sarajeva, a štetu je načinio vlasnik kafića "Retro", koji se nalazi u prizemlju, tako što je ofarbao dio zaštićene zgrade u drečavu zelenu boju.

- Za Halidov dvor vlasniku kafića dali smo preporuke kako treba vratiti fasadu u prvobitno stanje. Mi smo napravili projekat obnove fasade, dali podatke šta je sve potrebno da se fasada uredi kao što je i bila. Kada će se konačno riješiti ovi problemi, sada je to u nadležnosti Općine Centar – pojasnio je Dacić.

Općina Centar neće platiti saniranje fasade na Halidovom dvoru jer je to obaveza vlasnika kafića koji je samoincijativno oštetio ovaj kulturno-historijski spomenik. Angažovat će inspekciju da odredi rok za vraćanje fasade u prvobitno stanje, a ako se to ne uradi po nalogu inspekcije, slijede kazne, kazali su nam u Općini Centar.  

Inspektor za zaštitu dobara baštine na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja 25. marta 2019. godine donio Rješenje kojim je investitoru građevinskih radova - Društvu SANJA CO d.o.o. naložio da se obrati Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS, radi pribavljanja stručnih uputstava za sanaciju. Istovremeno, inspektor je kaznio investitora u iznosu od 1.800 marraka, zbog neposjedovanja saglasnosti  za izvođenje radova, odgovorili su na naš upit iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. 

- Nakon prijema Smjernica koje je donio Zavod, postupajući inspektor je bez odlaganja, 9. maja 2019. godine, donio rješenje kojim je investitoru naredio kolorističku obradu devastirane fasade prizemlja i suterena  zgrade, prema donesenim smjernicama. S obzirom da u ostavljenom roku nije postupljeno po donesenom rješenju, Društvu SANJA CO d.o.o. je izdat prekršajni nalog i za nepostupanje po rješenju inspektora u iznosu od 3.000 maraka za pravno lice i 1.000 maraka za odgovorno lice u pravnom licu. Postupajući inspektor će po službenoj dužnosti nastaviti postupak prinudnog izvršenja rješenja u skladu sa Zakonom o inspekcijama KS - pojašnjavaju iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.