Na kraju svoje posjete BiH koju je počeo 24. januara, Štefánek je podsjetio da međunarodna zajednica nekad ponudi podršku u novcu i osoblju, ali se dešava da ne bude postignut sporazum između BiH i Agencije za evropsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX) koja bi bila spremna poslati dodatno osoblje.

- Čini mi se da je Bosna i Hercegovina najslabija karika - poručio je Štefánek.

Dodao je da je paradoksalno da migranti u BiH dolaze iz Evropske unije, bilo iz Grčke ili Bugarske, i onda ponovo pokušavaju ući u EU.

Štefánek smatra da su neki od njih žrtve trgovine ljudima i nemaju informacije da npr. Hrvatska nije u Šengenu i da bi teško mogli dalje.

- BiH bi trebala pojačati sigurnost granica - naglasio je Štefánek.

Naveo je da je situacija u vezi s migrantskom krizom u BiH bolja nego što je očekivao, pogotovo u Unsko-sanskom kantonu i kampu Lipa gdje se plašio da će zateći humanitarnu katastrofu.

- Ono što sam vidio nije bilo ugodno ali nije bila humanitarna kriza. Moguće je da je i najava moje posjete doprinijela da neke stvari urade brže i nadam se da je ova posjeta imala neki rezultat. Sada je situacija mnogo bolja nego što sam mogao zaključiti iz izvještaja koje sam vidio prije dolaska - potcrtao je Štefánek.

Poručio je da bi u budućnosti volio vidjeti više angažmana lokalnih vlasti, ali da razumije i dobro poznaje situaciju u BiH još iz vremena kad je bio šef Ureda Vijeća Evrope u BiH.

- Zahvalan sam IOM-u, Crvenom krstu, UNHCR-u i drugim međunarodnim organizacijama koje rade odličan posao, iako to nije jednostavno. Trebalo bi ostvarivati više kontakata s lokalnom zajednicom jer treba uvažavati njihove zahtjeve i žalbe - kazao je Štefánek.

Pojasnio je da bez sredstava EU ne bi bilo moguće uspostavljanje kampova za migrante, ali da je potrebna bolja koordinacija i saradnja na terenu između različitih nivoa vlasti u BiH.