Upravo su im za toliko radnika 13. aprila istekli ugovori na određeno vrijeme, jer su 20. marta, zbog vanrednih okolnosti, bili prinuđeni da prekinu konkursnu proceduru. Na provedeni javni poziv prijavilo se oko 400 kandidata.

- Konkursna procedura je poprilično bila odmakla, ali smo zbog sigurnosti sve morali prekinuti. Sada smo, u dogovoru sa Sindikatom preduzeća, odlučili da nastavimo s prijemom neophodne radne snage, ali uz primjenu svih mjera zaštite koje propisuju krizni štabovi - kaže Devedžić.

On napominje da su oformili i Krizni štab ŠPD-a ZDK, u kojem sudjeluju i dva člana Sindikata te koji će na dnevnoj bazi donositi odluke.

- Zajednički ćemo pristupiti i primjeni Programa konsolidacije prema potpisanom kolektivnom ugovoru, a odlučeno je da se martovska plaća za sve uposlenike isplati u punom iznosu, s tim što ćemo 80 posto plaće isplatiti danas, a preostalih 20 posto najkasnije 30 dana po prestanku proglašene Odluke o prirodnoj nesreći u FBiH. Moja i plaća tri izvršna direktora bit će umanjena za 30 posto - ističe Devedžić.

Svim uposlenicima koji to žele, u naredna se tri mjeseca neće vršiti obustava plaćanja ogrjevnog drveta.